Afviste arbejdsskadesager om PTSD kan nu genoptages

3. november 2020
1 minuts læsetid

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har meldt ud, at sager om anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom, kan genoptages, hvis sagen oprindelig er afvist som følge af manglende tidsmæssig sammenhæng.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser, som eksempel, sager hvor der er gået flere år, fra du var udsat for en belastning, og til du udviklede PTSD.

Beslutning kommer i kølvandet på en dom fra juni 2020 i Vestre Landsret. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skadelidte opfyldte betingelserne for at få PTSD anerkendt som en erhvervssygdom forårsaget af arbejdsmæssige belastninger under udsendelse til Bosnien i 1997, uanset at de tidsmæssige betingelser i Erhvervssygdomsfortegnelsen ikke var opfyldt.

Landsretten kom frem til, at lidelsen kunne anerkendes på trods af at der først var lægelig dokumentation for psykiske gener ca. 4 år efter udsendelsen, og selvom diagnosen PTSD ikke blev stillet førend 2012.

Sager kan genoptages

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har på baggrund af dommen vurderet, at der kan ske genoptagelse af arbejdsskadesager, som tidligere er afvist alene på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng, og hvor der ikke er andre årsager til PTSD end en relevant belastning på arbejdet. Derudover skal diagnosen PTSD være stillet af en psykiater.

Den nye mulighed for genoptagelse vedrører alle afgjorte sager om PTSD.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross