Bivirkninger ved vaccine og medicin kan give ret til erstatning

16. juli 2021
2 minutters læsetid

Bivirkninger ved vaccine eller medicin kan kan give ret til erstatning, hvis bivirkningerne har medført alvorlige og sjældne skader. Det gælder også, selvom bivirkningerne fremgår af indlægssedlen for lægemidlet, og selvom der ikke er tale om fejlmedicinering.

Alle lægemidler giver bivirkninger i et vist omfang, og heldigvis er det langt fra altid, at vi oplever bi- virkninger ved vacciner eller ved indtag af medicin. Milde bivirkninger, som blot forsvinder igen, kan man som regel ikke få erstatning for. Nogle oplever dog sjældne og alvorlige bivirkninger, som kan medføre varige skader eller forlængede sygeforløb. Sådanne bivirkninger kan i visse tilfælde berettige til erstatning.

For at være berettiget til erstatning er det dels en betingelse, at der er tale om en sjælden og alvorlig bivirkning og dels en betingelse, at de skader, som man har pådraget sig, skyldes bivirkningerne ved lægemidlet og derimod ikke skyldes den sygdom, som man bliver behandlet for. Man skelner derfor mellem bivirkningerne ved lægemidlet og den sygdom, der behandles for.

Forskel på bivirkninger

Selvom man som udgangspunkt skelner mellem bivirkningerne fra lægemidlet og den grundsygdom, der behandles for, så gælder der dog en undtagelse til erstatningsadgangen, da behandling af alvorlige eller livstruende sygdomme ofte er forbundet med store risici, og det derfor samtidig vil være forbundet med store konsekvenser, hvis sygdommen ikke behandles.

Jo mere alvorlig grundsygdommen er, jo flere bivirkninger skal man som patient derfor tåle efter lovens erstatningsregler. Patienter, som har en alvorlig eller livstruende grundsygdom, skal derfor også tåle flere alvorlige bivirkninger i forsøget på at blive rask via behandlingen, før der kan tilkendes erstatning. Det betyder også, at jo mindre alvorlig sygdommen er, jo færre bivirkninger skal man tåle, før der kan tilkendes erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross