Kommet til skade under ferien? Vær opmærksom på om der findes en ansvarlig modpart

28. juli 2020
2 minutters læsetid
erstatning skade ferie

Hvis du er kommet til skade i din ferie, skal du være opmærksom på, at du kan være berettiget til væsentligt mere end blot en udbetaling fra din egen ulykkesforsikring.

Sommerferien skal for manges vedkommende tilbringes i Danmark, og der er i den forbindelse tilbud på en lang række aktiviteter og forlystelser i det danske sommerland.

Hvis uheldet et ude, og du kommer til skade i forbindelse med en af feriens aktiviteter, skal du være opmærksom på din ret til erstatning og godtgørelse som følge af din personskade.

De fleste vil anmelde skaden til deres private ulykkesforsikring, hvilket altid anbefales og bør gøres hurtigst muligt efter skaden er sket. En ulykkesforsikring dækker typisk udgifter til behandling og godtgørelse for varigt mén.

Har en anden ansvaret?

Du skal dog være opmærksom på, om nogen kan gøres ansvarlig for den skade, du har pådraget dig. Dette vil typisk være tilfældet, hvis en anden person er skyld i din skade, eller hvis sikkerheden på skadesstedet ikke har været i orden.

Hvis du vurderer, at en anden part kan holdes ansvarlig for din skade, er det vigtigt, at du sikrer dig dokumentation herfor. Relevant dokumentation kan være billeder taget umiddelbart i forlængelse af skadens indtræden og udtalelser fra vidner.

Husk dokumentation

Hvis du er i stand til at dokumentere et erstatningsansvar, vil dette udløse ret til yderligere erstatning og godtgørelse fra modparten eller dennes ansvarsforsikring.

En ansvarsforsikring dækker, modsat din egen ulykkesforsikring, også poster som svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste. Herudover vil du også fra ansvarsforsikringen være berettiget til en godtgørelse for varigt mén.

Du kan dermed gå glip af væsentlige beløb i erstatning og godtgørelse, hvis du undlader at rette krav mod den, der er ansvarlig for din skade.
Det anbefales derfor altid, at du kontakter en erstatningsadvokat med henblik på at vurdere, hvilke parter der kan rettes krav mod i anledning af netop din skade.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross