Patientskade: Vi fik medhold hos Ankenævnet for Patienterstatningen

15. september 2017
2 minutters læsetid

Det er vigtigt ikke at give op, selvom det kan virke uoverskueligt at skulle kæmpe mod myndighederne. Med os ved din side, kan du være sikker på, at vi kæmper din sag indtil alle muligheder er udtømte. Senest er vi lykkes med at få ændret en afgørelse truffet af Patienterstatningen.

Denne sag begynder på operationsbordet. En kvinde blev opereret i højre fod/ankel, fordi hun havde tegn på platfod. Ved operationen opstod der en nerveskade, og sagen blev derfor anmeldt til Patienterstatningen.

Patienterstatningen mente ikke, at der var tale om en patientskade. Man mente at nerveskaden skyldtes selve grundlidelsen, dvs. det klienten blev behandlet for, og at skaden i øvrigt ikke var omfattet af loven. Vi mente, at nerveskaden var en komplikation opstået efter operationen, og at den gik ud over, hvad man som patient med rimelighed bør tåle.

Efter en grundig gennemgang af sagen kunne vi konstatere, at den afgørelse der var truffet ikke havde støtte i de lægelige akter. Vi syntes især, at Patienterstatning havde misforstået faktum i sagen. På den baggrund påklagede vi afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som til stor glæde for vores klient valgte at følge netop vores argumentation. Sagen er nu anerkendt som patientskade og Patienterstatningen skal nu udmåle selve erstatningen.

Det var alligevel en patientskade

Efter ca. et år traf Ankenævnet for Patienterstatningen den endelige afgørelse i sagen. Det blev slået fast, at der var tale om en patientskade. Nerveskaden var netop en komplikation, der gik ud over, hvad kvinden med rimelighed bør tåle.

Som patient bør man efter vores opfattelse altid få vurderet om afgørelsen i en patientskadesag er korrekt. Det gælder både i afviste sager og sager, hvor man er i tvivl om erstatningsudmålingen er korrekt. Denne sag og mange andre sager viser, at Patienterstatningen langt fra altid har ret. Patientskadesager er desuden ofte meget komplekse og man bør søge hjælp hos en professionel rådgiver.

I STORM Advokatfirmas afdeling for personskade har vi mange års erfaring med behandling af bl.a. patientskadesager og dermed også stor viden om det komplekse område.

Har du været ude for en patientskade, eller ønsker du blot at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 72301205. Det er gratis og uforpligtende.

Læs mere om nerveskade efter operation erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross