Kan du få genoptaget din erhvervssygdomssag?

23. april 2019
2 minutters læsetid

Det er nu blevet muligt at få genoptaget en erhvervssygdomssag, som tidligere er blevet afvist. Vi kan hjælpe dig med at få genoptaget din sag, hvis din erhvervssygdom er blandt de nye muligheder for gentoptagelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har på et møde i Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at det skal være muligt at få genoptaget sager om særlige typer af kræft, Parkinsons og KOL.

Disse erhvervssygdomme kan genoptages

 • Modermærkekræft i øjet som følge af svejsning
  Sygdommen er nu blevet optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det betyder, at sagerne ikke længere behøver at blive forelagt for erhvervssygdomsudvalget, men i stedet kan afgøres administrativt.
 • Nyrekræft efter udsættelse for svejserøg og Parkinsons sygdom efter arbejde med pesticider
  Alle sager af disse typer skal nu forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Udvalget vil vurdere, om der i det konkrete tilfælde er tale om en arbejdsskade.
 • Lungekræft efter asbest og tobaksrygning
  Der er åbnet op for mulighederne for at få anerkendt lungekræft efter udsættelse for asbest, selvom man samtidigt har været ryger. Rygning afskærer dermed ikke længere muligheden for erstatning.
 • Nedsat lungefunktion (KOL) efter udsættelse for støv, røg og gasser
  Det er ikke længere nødvendigt at lungenedsættelsen skal vise sig umiddelbart efter påvirkningen. KOL kan således anerkendes, selvom man først bliver opmærksom på den nedsatte lungefunktion (dårlig vejrtrækning mv). flere år efter ophør med arbejdet.

Skal din sag genoptages?

Hvis du tidligere har fået afvist en sag om en af ovenstående sygdomme, skal du være opmærksom på, at du kan få sagen genoptaget. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi hjælper gerne med, at foretage en vurdering af, om du er omfattet af de nye muligheder. Vi hjælper samtidigt gerne med, at bede om genoptagelse af sagen, hvis det er aktuelt.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os på 72 30 12 05 eller mail@stormadvokatfirma.dk.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross