Sådan er reglerne om forældelse i erstatningssager

13. november 2020
1 minuts læsetid
erstatning ulykke forældelse forældelsesfristen

Har du været ude for en ulykke, så er det vigtigt, at du anmelder dit krav inden forældelsesfristen udløber. Få et kort overblik over reglerne her.

Krav forældes efter 3 år

Som udgangspunkt forældes krav efter tre år. Det fremgår af forældelsesloven.

De tre år regnes som hovedregel fra det tidspunkt, hvor ulykken sker.

I nogle situationer beregnes de tre år dog først fra det tidspunkt, hvor man burde have fået kendskab til, at der er sket en skade.

Dette kan efter en konkret vurdering godt være senere end de tre år.

Hvis du vil være sikker på, at dit krav ikke er forældet, er det derfor en god idé at anmelde det inden tre år efter, at ulykken er sket.

Særlige regler

Forældelsesreglerne omfatter alle typer af ulykker, men der er særlige regler i arbejdsskadesikringsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og offererstatningsloven, som betyder, at nogle krav skal anmeldes tidligere eller senere.

Læs mere om forældelse i artiklerne “Ny Højesteretsdom: Vær opmærksom på forældelse i arbejdsskadesager” og “Erstatning efter vold: Vær opmærksom på anmeldelsesfristerne”

Det er særligt vigtigt, at du er opmærksom på forældelsesreglerne, da det kan være afgørende for, om du har ret til erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross