Erstatningsansvar: Hjælp med anmeldelse og anerkendelse kan have afgørende betydning

27. maj 2020
1 minuts læsetid
erstatningsansvar forsikringsselskab

Erstatningsansvaret skal anmeldes til det rigtige forsikringsselskab, som skal anerkende ansvaret, for at du kan få erstatning efter en skade.

I 2018 var en af vores klienter ude for en meget alvorlig trafikulykke i arbejdstiden, som bl.a. resulterede i, at venstre underben måtte amputeres.

Klienten henvendte sig til STORM Advokatfirma i starten af 2019, da han gerne ville have hjælp til sagen.

Vi blev i den forbindelse opmærksomme på, at skaden ikke tidligere var blevet anmeldt til ansvarsforsikringsselskabet og gik derfor i gang med at undersøge, hvilket selskab, der var tale om. Skaden blev kort tid herefter anmeldt.

Ville nedsætte erstatningen

I forbindelse med forsikringsselskabets anerkendelse af erstatningsansvaret, meddelte selskabet, at de ville nedsætte erstatningen med 1/3, da klienten efter deres opfattelse, havde været alkoholpåvirket under ulykken – og dermed til dels selv været skyld i denne.

Der var ingen beviser for, at dette var tilfældet. Derfor blev der allerede få dage senere lavet en klage til forsikringsselskabet i samråd med klienten.

Forsikringsselskabet meddelte herefter, at de alligevel ikke ville nedsætte erstatningen. Samtidigt udbetalte de både godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagen er endnu ikke afsluttet, men vi er meget glade for, at vi er blevet enige med ansvarsforsikringsselskabet om, at den fremadrettede erstatning ikke skal nedsættes. Det betyder, at vores klient hver måned kan få dækket sit fulde indtægtstab efter denne meget alvorlige ulykke. Alt andet ville have været uacceptabelt.

Står du i en lignende situation, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering af sagen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross