Derfor får du afslag på godtgørelse for varigt mén

16. marts 2021
2 minutters læsetid
afslag varigt mén ulykkesforsikring

Mange oplever at få et afslag på godtgørelse for varigt mén fra sin ulykkesforsikring. Det kan eksempelvis være fordi, forsikringsselskabet mener, at skaden ikke er omfattet af dækningen, at generne ikke er tilstrækkeligt alvorlige til at berettige til udbetaling, eller at selve ulykken ikke udgør en ulykke i forsikringsbetingelsernes forstand.

Der kan derfor være mange forskellige begrundelser for et afslag på varigt mén fra forsikringsselskabet. Uanset hvad begrundelsen er, har du mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse og bede dem revurdere deres afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen.

Méngrad under 5 procent

Vi ser mange afgørelser fra forsikringsselskaber, hvor de vurderer, at méngraden er under 5 procent, og den tilskadekomne derfor ikke er berettiget til udbetaling, hvorefter forsikringsselskabet afslutter sagen. Vi ser dog også, at mange forsikringsselskaber ændrer deres afgørelse, efter en begrundet klage, fordi forsikringsselskabet ikke har inddraget alle generne i deres første afgørelse.

Det er derfor vigtigt, at du ikke umiddelbart blot stiller dig tilfreds med den méngrad, som fastsættes af forsikringsselskabet. Det gælder uanset, om forsikringsselskabet har vurderet din méngrad til over eller under 5 procent. Méngraden kan være for lav, hvilket er en god grund til at tage kontakt til en advokat, som kender til reglerne om erstatning i forsikringssager, og som kan hjælpe dig med at foretage en vurdering af dit varige mén og eventuelt hjælpe dig med at skrive en klage.

Ulykke ikke omfattet af ulykkesforsikring

Vi ser desværre også mange afgørelser fra forsikringsselskaber, hvor de afviser skaden med den begrundelse, at der ikke er tale om et ulykkestilfælde i form af en pludselig hændelse, som forårsager personskade, hvilket er en betingelse for at være omfattet af en ulykkesforsikringsdækning. Det er typisk situationer, hvor selve ulykken ikke er beskrevet fyldestgørende nok over for forsikringsselskabet og/eller i det lægelige materiale.

Det er vigtigt, at både ulykken og dine gener er beskrevet korrekt over for lægen og dit forsikringsselskab, da forsikringsselskabet bruger din forklaring sammenholdt med det lægelige materiale til at afgøre, om selve ulykkestilfældet er omfattet af din forsikringsdækning. Utilstrækkelige eller upræcise forklaringer vedrørende ulykken kan desværre godt ende med at skade din sag, ligesom efterfølgende ændrede forklaringer også kan skade sagen.

Det er derfor vigtigt, at skaden er beskrevet korrekt fra start. Derfor anbefaler vi også, at du kontakter en advokat tidligt i forløbet for at sikre de bedst mulige forudsætninger for behandlingen af din skadesag fremadrettet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross