Méntabel

Hvordan beregnes méngrad?

Méntabellen er inddelt i en række overordnede kategorier og dertil hørende underafsnit, så det er overskueligt for læseren at finde frem til det rigtige område, når méngraden skal vurderes. Der er således eksempelvis et særskilt afsnit for skader vedrørende hovedregionen, og denne kategori er herefter yderligere inddelt i en række underafsnit som eksempelvis næse, hjerne, syn m.v.

Det varige mén beregnes ud fra de procentangivelser, der er oplistet i de forskellige underafsnit. 

Méngraden fastsættes således med procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 osv., stigende med 5 procent hver gang op til 100 procent.

Skæve méngrader

I nogle tilfælde kan der godt fastsættes en skæv méngrad, som eksempelvis 28 procent. Det kan ske i de tilfælde, hvor der er flere skader flere forskellige steder på kroppen uafhængige af hinanden, og hvor symptomerne, som er oplistet i de forskellige punkter i tabellen ikke overlapper hinanden, som for eksempel ved en mistet lillefinger, som berettiger til en méngrad på 8 procent, og kronisk leverbetændelse, som berettiger til en méngrad på 20 procent. Den samlede méngrad kan i det tilfælde fastsættes til 28 procent.

Flere skader påvirker méngraden

Hvis du har flere skader, hvor symptomerne overlapper hinanden, så vurderes den samlede méngrad til at være mindre end summen af de forskellige procentangivelser, fordi nogle af symptomerne netop overlapper hinanden. I det tilfælde lægges procentangivelserne derfor ikke bare sammen som i eksemplet ovenfor.

Hvis du har flere skader, hvor skaderne forstærker hinanden, vil den samlede méngrad i stedet vurderes til at være højere end de to procentangivelser. Det kan for eksempel være, hvor du har mistet begge pegefingre, der som udgangspunkt berettiger til en méngrad på 10 procent hver især. I stedet for at lægge de to méngrader sammen gives der derudover ofte et ekstra tillæg, fordi det er værre at have mistet begge sine pegefingre end at have mistet den ene. I det tilfælde vil den samlede méngrad derfor fastsættes højere end 20 procent.

Vil du vide mere om méngrad ved arbejdsskade, méngradstabel eller andet?

Da fastsættelse af méngrad ofte kan være vanskeligt, anbefaler vi altid, at du rådfører dig med en advokat med speciale inden for personskadesager. Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Shapol N. Enggaard
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross