Méntabel

Hvis du efter en skade har vedvarende gener, og omfanget af dine gener skal vurderes til brug for udbetaling af godtgørelse for varigt mén, skal omfanget af dit varige mén først fastsættes. Dette gøres ved at sammenholde de symptomer, som er oplistet i det lægelige materiale, med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel.

Méntabellen er kun vejledende, og tabellens satser kan derfor fraviges, når der er særlige grunde til det. Satserne i méntabellen kan fraviges ved enten at vurdere det varige mén højere eller lavere end de procenter, der er angivet i tabellen.

 

Hvordan beregnes méngrad?

Méntabellen er inddelt i en række overordnede kategorier og dertil hørende underafsnit, så det er overskueligt for læseren at finde frem til det rigtige område, når méngraden skal vurderes. Der er således eksempelvis et særskilt afsnit for skader vedrørende hovedregionen, og denne kategori er herefter yderligere inddelt i en række underafsnit som eksempelvis næse, hjerne, syn m.v.

Det varige mén beregnes ud fra de procentangivelser, der er oplistet i de forskellige underafsnit. 

Méngraden fastsættes således med procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 osv., stigende med 5 procent hver gang op til 100 procent.

Skæve méngrader

I nogle tilfælde kan der godt fastsættes en skæv méngrad, som eksempelvis 28 procent. Det kan ske i de tilfælde, hvor der er flere skader flere forskellige steder på kroppen uafhængige af hinanden, og hvor symptomerne, som er oplistet i de forskellige punkter i tabellen ikke overlapper hinanden, som for eksempel ved en mistet lillefinger, som berettiger til en méngrad på 8 procent, og kronisk leverbetændelse, som berettiger til en méngrad på 20 procent. Den samlede méngrad kan i det tilfælde fastsættes til 28 procent.

Flere skader påvirker méngraden

Hvis du har flere skader, hvor symptomerne overlapper hinanden, så vurderes den samlede méngrad til at være mindre end summen af de forskellige procentangivelser, fordi nogle af symptomerne netop overlapper hinanden. I det tilfælde lægges procentangivelserne derfor ikke bare sammen som i eksemplet ovenfor.

Hvis du har flere skader, hvor skaderne forstærker hinanden, vil den samlede méngrad i stedet vurderes til at være højere end de to procentangivelser. Det kan for eksempel være, hvor du har mistet begge pegefingre, der som udgangspunkt berettiger til en méngrad på 10 procent hver især. I stedet for at lægge de to méngrader sammen gives der derudover ofte et ekstra tillæg, fordi det er værre at have mistet begge sine pegefingre end at have mistet den ene. I det tilfælde vil den samlede méngrad derfor fastsættes højere end 20 procent.

Vil du vide mere om méngrad ved arbejdsskade, méngradstabel eller andet?

Da fastsættelse af méngrad ofte kan være vanskeligt, anbefaler vi altid, at du rådfører dig med en advokat med speciale inden for personskadesager. Vi tilbyder gerne en gratis vurdering af din sag.

Få det fulde overblik over erstatning

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross