Udsat for vold: Du kan have krav på erstatning

24. september 2019
2 minutters læsetid
vold på arbejdspladsen

Har du været udsat for vold eller en anden forbrydelse, og er du i den forbindelse kommet til skade, kan du have ret til erstatning og godtgørelse.

I mange tilfælde vil en privat ulykkesforsikring berettige til udbetaling af godtgørelse for varigt mén og dækning af udgifter til behandling, hvis du har været udsat for vold. Du kan dog have ret til yderligere erstatning og godtgørelse fra staten. Det kan opnås ved anmeldelse af hændelsen til politiet, som oversender sagen til behandling hos Erstatningsnævnet.

Hvem kan få erstatning?

Som udgangspunkt er det kun den person, der har været udsat for forbrydelsen, den såkaldte direkte skadelidte, der kan få erstatning fra Erstatningsnævnet. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke udbetales erstatning til vidner og pårørende, der ikke selv er kommet til skade ved forbrydelsen.

I tilfælde af, at den skadelidte er afgået ved døden, kan en efterladt ægtefælle/samlever og børn have ret til erstatning.

Hvad udbetales der erstatning for?

Ved behandling af sager ved Erstatningsnævnet udbetales der erstatning eller godtgørelse for følgende:

 • Helbredelsesudgifter, eksempelvis udgifter til medicin, fysioterapeut eller psykolog, der ikke dækkes af offentlig eller privat sygesikring, eller af en forsikring
 • Svie og smerte, der udbetales med en fast takst på 205 kr. pr. sygedag (dog maksimalt 78.500 kr.) – 2019-takst
 • Tabt arbejdsfortjeneste, hvis der som følge af forbrydelsen er lidt et løntab
 • Godtgørelse for varigt mén, hvis du har varige gener, der er en følge af den forbrydelse, du har været udsat for
 • Erstatning for tab af erhvervsevne, hvis evnen til at arbejde er varigt nedsat og der opleves en lønnedgang
 • Godtgørelse for tort, hvis skadelidte har fået krænket sin ære, eksempelvis ved en seksualforbrydelse
 • Erstatning og godtgørelse til efterladte i tilfælde af død
 • Dækning af rimelige advokatudgifter
 • Erstatning for tingsskade i særlige tilfælde, eksempelvis ved beskadigelse af tøj eller briller eller for mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig på tidspunktet for overfaldet

Som det fremgår ovenfor, dækker en privat ulykkesforsikring sædvanligvis kun helbredelsesudgifter og godtgørelse for varigt mén. Der kan derfor være en væsentlig erstatning og/eller godtgørelse at hente ved også at anmelde hændelsen til Erstatningsnævnet.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for en gratis vurdering af din sag, hvis du har været udsat for en forbrydelse. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den erstatning og godtgørelse, du er berettiget til. Kontakt os på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross