Løs hest skyld i ulykke: Fik udbetalt godtgørelse for varigt mén

9. juni 2022
2 minutters læsetid

Det er vigtigt at få anmeldt ulykker til alle de relevante forsikringsselskaber. Hvis en hest kan betegnes som løsgående på skadestidspunktet, er der mulighed for at rette krav mod den ansvarsforsikring, som er tilknyttet hesten. På den måde kan du muligvis være berettiget til godtgørelse og erstatning udover den udbetaling, som du modtager fra egen ulykkesforsikring.

I maj 2018 var en af vores klienter ude for en fritidsulykke, hvor en hest løb ind i hende, så hun faldt og ramte ned på sin højre skulder.

Skaden blev anmeldt til hendes private ulykkesforsikring, som indhentede en speciallægeerklæring til brug for vurderingen af det varige mén. Ulykkesforsikringen vurderede herefter det varige mén til 10 procent.

Klienten henvendte sig til os for at få en vurdering af, om hendes eget forsikringsselskabs vurdering af ménet var korrekt. Heldigvis havde ulykkesforsikringsselskabet vurderet det varige mén helt korrekt ud fra speciallægeerklæringen.

Lovpligtigt ansvarsforsikring på heste

Vi fandt dog hurtigt ud af, at ulykken ikke var anmeldt til den lovpligtige ansvarsforsikring gældende for den hest, som var skyld i ulykken. Vi påtog os derfor sagen, og efter længere tids korrespondance med både hestens ejer og Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte heste fandt vi ud af, at der – imod hesteejerens oplysninger – faktisk var en ansvarsforsikring på hesten.

Ansvarsforsikringsselskabet anerkendte erstatningsansvaret for ulykken, og selskabet udbetalte derfor også godtgørelse for varigt mén.

Klienten fik udover udbetalingen fra sin egen ulykkesforsikring derfor en yderligere godtgørelse for varigt mén, som hun ikke vidste, at hun var berettiget til.

Den her sag er et godt eksempel på, at det er vigtigt at holde sig for øje, at en skade skal anmeldes alle relevante steder, da man ellers kan gå glip af udbetaling af godtgørelse og erstatning fra flere forskellige parter. Både for heste og hunde gælder det, at der skal tegnes en ansvarsforsikring, så selv hændelige ulykker, som i den her sag, er dækket.

Mange tænker ikke over, at det er muligt at rette et ansvar for den type skader. Vi anbefaler derfor også altid, at du rådfører dig med en specialist, når du har været udsat for en ulykke. På den måde sikrer du dig, at du får anmeldt skaden alle de relevante steder“, siger advokatfuldmægtig Louise Holm Sørensen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross