Er dit barn kommet til skade på sit fritidsjob?

10. juli 2020
2 minutters læsetid
arbejdsskade fritidsjob

En arbejdsskade i fritidsjob er det samme som en arbejdsskade i et fuldtidsjob. Derfor skal skaden anmeldes på lige fod med andre arbejdsskader. Få råd og vejledning her.

Børn og unge under 18 år har i kraft af deres alder ikke den store erfaring på arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt at være opmærksomme på, at de unge får ordentlig vejledning for at mindske risikoen for at komme til skade.

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsforholdene er både sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige for dit barn at arbejde under – også selvom dit barn ikke arbejder ret mange timer ugentligt.

Arbejdsgiveren har derfor også pligt til at sørge for en grundig oplæring og give information om eventuelle ulykkes- og sygdomsfarer ved arbejdets udførelse. Derudover gælder der særlige regler for både arbejdstid, hviletid og hjælpemidler, som både I selv og arbejdsgiver bør være bekendte med.

Husk at anmelde skaden

Hvis først uheldet er ude, og dit barn kommer til skade på sit job, er det vigtigt, at I er opmærksomme på, om dit barns arbejdsgiver selv anmelder forholdet til sit arbejdsskadeforsikringsselskab. Dette gælder også, selvom der blot er tale om en hændelig ulykke, som kunne være sket for alle og enhver.

Anmeldelsen skal sikre, at dit barn eventuelt kan søge erstatning, hvis det efterfølgende viser sig, at den unge får varige mén efter skaden. Dette gælder også, hvis dit barn pådrager sig en erhvervsbetinget sygdom som følge af arbejdet. Det kan eksempelvis være eksem, høreskader eller rygproblemer.

Foruden anmeldelse til arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikringsselskab skal I være opmærksomme på, at anmelde skaden til jeres eget ulykkesforsikringsselskab.

Derudover kan der rettes et krav mod arbejdsgiverens ansvarsforsikringsselskab, hvis ulykken eller erhvervssygdommen skyldes dårlige eller ulovlige arbejdsforhold. En vurdering af, om arbejdsskaden skyldes forhold, som arbejdsgiveren er ansvarlige for, kan være vanskelig. Vi anbefaler derfor, at man tager kontakt til en specialist på området for at få den bedst mulige vejledning.

Kontakt lægen hurtigst muligt

Hvis uheldet er ude og dit barn kommer til skade eller bliver syg som følge af arbejdet, er det vigtigt, at dit barn hurtigst muligt konsulterer sin læge eller får anden relevant lægelig behandling for at kunne dokumentere genernes relation til arbejdet.

Lægejournalen kan blive afgørende for, om dit barn får anerkendt og udbetalt erstatning og godtgørelse for de helbredsmæssige gener, da en lægejournal indeholder oplysninger om generne og information om, hvordan og hvornår disse er opstået.

Hvis generne varer ved, er det tilsvarende vigtigt at blive tilset af læge eller anden behandler løbende, så generne dokumenteres i journalen. På denne måde sikres dokumentation i forbindelse med en eventuel forsikringssag, da lægejournalerne netop kan tjene som bevis.

Er dit barn kommet til skade i forbindelse med sit arbejde, og er du i tvivl om, hvorvidt skaden er anmeldt til alle de relevante steder, eller er du tvivl om, hvorvidt dit barn er berettiget til erstatning, er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross