Erstatning for PTSD: Praksis for forelæggelse af sager lempes

13. juli 2021
2 minutters læsetid
erstatning for ptsd

Erhvervssygdomsfortegnelsen ændres ikke, men Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis for forelæggelse af sager om erstatning for PTSD lempes dog alligevel.

Erhvervssygdomsudvalget har på baggrund af en dom fra juni 2020 drøftet en medicinsk udredningsrapport, som konkluderer, at de fleste personer, som rammes af PTSD, udvikler symptomer inden for det første år efter at have været udsat for en eller flere traumatiske oplevelser. Derudover konkluderer rapporten, at der dog kan gå op til ti år, før sygdommen er fuldt udviklet.

Den konkrete dom fra juni 2020 vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en person opfyldte betingelserne for at få PTSD anerkendt som en erhvervssygdom forårsaget af arbejdsrelaterede belastningsforhold. Vedkommende havde været udsendt til Bosnien i 1997, men symptomerne udviklede sig først efter en årrække og diagnosen blev først stillet i 2012. Dermed var betingelserne i Erhvervssygdomsfortegnelsen ikke opfyldt.

Vestre Landsret nåede dog alligevel frem til, at der var årsagssammenhæng mellem generne og udsendelsen til Bosnien, uanset at de tidsmæssige betingelser i Erhvervssygdomsfortegnelsen ikke var opfyldt. Dommen kan du læse mere om her

Erstatning for PTSD

Erhvervssygdomsudvalget har i kølvandet på dommen gennemgået en medicinsk udredningsrapport med henblik på at vurdere, hvorvidt kravene til anerkendelse af PTSD efter Erhvervssygdomsfortegnelsen skal ændres. Dette er imidlertid ikke tilfældet, men det er dog besluttet at opretholde den nu ændrede praksis for forelæggelse af sager for Erhvervssygdomsudvalget. Sager, hvor det tidsmæssige krav i fortegnelsen ikke nødvendigvis er opfyldt, kan derfor fortsat forelægges for udvalget til vurdering.

Dermed fortsætter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også med at genoptage sager, hvor anerkendelse af PTSD tidligere er blevet afvist, alene fordi der ikke var tidsmæssig sammenhæng mellem de traumatiske oplevelser og udviklingen af PTSD.

Hvis du tidligere har fået afvist en sag udelukkende begrundet i det tidsmæssige krav, så kan du altså nu få sagen genoptaget.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross