mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Præcisering af ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven

Dato: 
|

Præcisering af ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven

Det er ikke længere et krav for anerkendelse af en arbejdsskade, at belastningen generelt er egnet til at medføre en skade i en rask krop.

Højesteret afsagde i november 2016 en principiel dom omkring ulykkesbegrebet efter arbejdsskadesikringsloven. Ved afgørelsen blev Ankestyrelsens hidtidige praksis for vurdering af, hvornår en hændelse er egnet til at medføre skade, tilsidesat.

Dommen blev i januar 2017 fulgt op af en landsretsdom, hvor Ankestyrelsen blev dømt til at anerkende, at en pædagogmedhjælpers ryg, nakke og hovedgener var en arbejdsulykke.

Hidtil har Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) haft en praksis, hvorefter arbejdsskader kun anerkendes, hvis belastningen generelt er egnet til at medføre en skade i en rask krop. Dette har stor betydning i de sager, hvor skaden også ville kunne opstå uden den særlige belastning.

Læs mere: Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde? STORM Advokatfirma giver en gratis vurdering af din sag.

Højesterets dom af den 9. november 2016

Netop denne problemstilling kom til pådømmelse ved Højesterets dom af den 9. november 2016. Retten skulle således tage stilling til, om den diskusprolaps sagsøger havde pådraget sig, kunne henføres til et mindre fald på vådt græs i 2010 eller om den i stedet måtte henføres til en forudbestående svækket diskus.

Såvel Ankestyrelsen som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde tidligere afvist sagen med den begrundelse, at hændelsen ikke var egnet til at medføre diskusprolaps og lænderygsmerter. Derudover fremgik det af både Ankestyrelsens lægekonsulents vurdering og af Retslægerådets udtalelser, at belastningen ikke ville kunne forårsage en diskusprolaps i en i øvrigt rask ryg.

Byretten frifandt herefter Ankestyrelsen, som dog blev dømt i Vestre Landsret. Landsretten fandt, at hændelsen ikke var egnet til at fremkalde en diskusprolaps i en rask ryg, men tilsvarende, at sagsøger ikke havde en rask ryg, og at hændelsen havde medført en forværring af sagsøgers forudbestående ryglidelse, der nu var blevet symptomgivende. Højesteret stadfæstede herefter dommen.

Vestre Landsrets dom af den 31. januar 2017

I kølvandet på Højesterets præcisering af ulykkesbegrebet afsagde Vestre Landsret den 31. januar 2017 dom i en tilsvarende sag. Retten skulle denne gang tage stilling til, om sagsøgers nakkegener kunne henføres til en hændelse i 2010, hvorved sagsøger undgik at falde, men i forsøget på at genoprette balancen fik umiddelbare gener i nakke og ryg.

Ankestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde tidligere afvist at anerkende sagen med samme begrundelse som ovenfor. Såvel Byretten som Landsretten dømte dog Ankestyrelsen på baggrund af Retslægerådets udtalelse i sagen. Landsretten anførte bl.a.:

“Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at sagsøgeren efter hændelsen har haft vedvarende smerter i ryg, nakke og hoved. På baggrund af Retslægerådets erklæringer kan det ikke lægges til grund, at diskusprolapsen i sig selv ville have medført tilsvarende smerter omkring det pågældende tidspunkt, også selv om hun ikke havde været udsat for den pågældende hændelse. Landsretten finder der herefter bevist, at hændelsen har medført en personskade […]”

Resultat af dommene

Begge domme har således medført at Ankestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hidtidige praksis er blevet underkendt. Det er således ikke længere et krav for anerkendelse af en arbejdsskade, at belastningen generelt er egnet til at medføre en skade i en rask krop.

Hos STORM Advokatfirma står vi klar til at hjælpe dig, hvis du står i en lignende situation eller i øvrigt har spørgsmål til din personskadesag eller ovenstående problematik.

Skrevet af 

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier