Diskusprolaps erstatning

Diskusprolaps erstatning – ulykkesforsikring

Hvis din diskusprolaps opstår som følge af en pludselig ulykke, er det relevant at vurdere om din ulykkesforsikring skal dække dine behandlingsudgifter og hvorvidt du kan kræve godtgørelse for varige mén.

Et typisk eksempel på en pludselig ulykke, som kan forårsage en diskusprolaps, er et uheldigt tungt løft. Det ses ofte, at ulykkesforsikringer ikke anerkender, at et løft skulle have forårsaget skaden. I sådan en type sag, er det særligt vigtigt fra starten at være opmærksom på, hvad præcist der forårsagede diskusprolapsen.

Det kan derfor være en god idé at drøfte din sag med en advokat, således at de vigtige momenter kan blive fremhævet overfor ulykkesforsikringsselskabet eller Ankenævnet for Forsikring.

Diskusprolaps i lænden – erstatning for varige mén

En diskusprolaps kan opstå i halshvirvlerne og i brystryghvirvlerne, men typisk opstår en diskusprolaps i lænden. En diskusprolaps i lænden kan forårsage kraftige smerter og bevægelsesindskrænkninger. Såfremt din skade bliver anerkendt, kan du have krav på godtgørelse for varige mén. Hvilken godtgørelse for varige mén, du kan have krav på, afhænger af de konkrete omstændigheder. Hvis din diskusprolaps alene medfører lette, daglige rygsmerter, vil du typisk kunne få anerkendt en méngrad på 5%.

Hvis du derimod har svære, daglige rygsmerter, med meget svær bevægeindskrænkning og betydelige indskrænkninger i din daglige livsførelse, vil din méngrad kunne være helt oppe på 25%. Der vil altid være tale om en individuel og konkret vurdering af netop din situation.

Præcist hvilken méngrad du kan få anerkendt, har betydning for din erstatning for varige mén. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til din læge løbende og får beskrevet de symptomer du fortsat har.

Erstatning ved diskusprolaps fra arbejdsskade

Hvis din diskusprolaps opstår i forbindelse med dit arbejde, er det relevant at vurdere, om din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring skal dække følgerne ved skaden.

Du kan være berettiget til erstatning for din diskusprolaps i forbindelse med arbejde, både hvis diskusprolapsen er forårsaget af en pludselig ulykke eller sygdom.

Det ses også, at en tidligere diskusprolaps bliver symptomgivende. I sådan en sag kan det være svært at vurdere, om der er tale om en ny personskade, eller om den gamle skade er skyld i de nuværende symptomer. Højesteret har behandlet dette spørgsmål. Sagen drejede sig om en forudbestående diskusprolaps, som blev symptomgivende ved et løft. Højesteret vurderede, at den efterfølgende varige smertetilstand var en forværring af skadelidtes tilstand, og dermed i sig selv udgjorde en personskade. Det er dermed fastlagt, at en tidligere diskusprolaps kan give et krav på en erstatning, når den medfører en forværring af en eksisterende tilstand.

Hvis du får anerkendt en diskusprolaps som en arbejdsskade, vil du kunne få dækket behandlingsudgifter, udgifter til hjælpemidler, erstatning for varige mén, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Få det fulde overblik over erstatning

Erstatning ved diskusprolaps i nakken

Hvis du har pådraget dig en diskusprolaps i nakken ved en ulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Hvor du kan søge erstatning, afhænger af om ulykken er sket på dit arbejde eller i fritiden.

Det er, som det altid er, vigtigt at få beskrevet skaden korrekt i forbindelse med anmeldelse til de relevante forsikringsselskaber, for at sikre en anerkendelse af, at diskusprolaps i nakken er en følge af ulykken.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross