Diskusprolaps erstatning

Det er helt normalt og typisk ufarligt at belaste ryggen – men ikke altid. I værste fald kan sådan en belastning føre til en diskusprolaps. En diskusprolaps er ofte forbundet med store smerter i ryggen og lænden og det er derfor naturligt at overveje, om du har krav på erstatning for diskusprolapsen. Her kan du finde information om:

 • Diskusprolaps erstatning fra ulykkesforsikring
 • Diskusprolaps i lænden – erstatning for varige mén
 • Diskusprolaps som følge af arbejdsulykke

Hos STORM Advokatfirma, har vores advokater med speciale i personskadeerstatning håndteret flere sager for klienter med diskusprolaps som følge af en ulykke. Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning for diskusprolaps efter din personskade.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - Vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Diskusprolaps erstatning – ulykkesforsikring

Hvis din diskusprolaps opstår som følge af en pludselig ulykke, er det relevant at vurdere om din ulykkesforsikring skal dække dine behandlingsudgifter og hvorvidt du kan kræve godtgørelse for varige mén.

Et typisk eksempel på en pludselig ulykke, som kan forårsage en diskusprolaps, er et uheldigt tungt løft. Det ses ofte, at ulykkesforsikringer ikke anerkender, at et løft skulle have forårsaget skaden. I sådan en type sag, er det særligt vigtigt fra starten at være opmærksom på, hvad præcist der forårsagede diskusprolapsen.

Det kan derfor være en god idé at drøfte din sag med en advokat, således at de vigtige momenter kan blive fremhævet overfor ulykkesforsikringsselskabet eller Ankenævnet for Forsikring.

 

Diskusprolaps i lænden – erstatning for varige mén

En diskusprolaps kan opstå i halshvirvlerne og i brystryghvirvlerne, men typisk opstår en diskusprolaps i lænden. En diskusprolaps i lænden kan forårsage kraftige smerter og bevægelsesindskrænkninger. Såfremt din skade bliver anerkendt, kan du have krav på godtgørelse for varige mén. Hvilken godtgørelse for varige mén, du kan have krav på, afhænger af de konkrete omstændigheder. Hvis din diskusprolaps alene medfører lette, daglige rygsmerter, vil du typisk kunne få anerkendt en méngrad på 5%.

Hvis du derimod har svære, daglige rygsmerter, med meget svær bevægeindskrænkning og betydelige indskrænkninger i din daglige livsførelse, vil din méngrad kunne være helt oppe på 25%. Der vil altid være tale om en individuel og konkret vurdering af netop din situation.

Præcist hvilken méngrad du kan få anerkendt, har betydning for din erstatning for varige mén. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til din læge løbende og får beskrevet de symptomer du fortsat har.

 

Erstatning ved diskusprolaps fra arbejdsskade

Hvis din diskusprolaps opstår i forbindelse med dit arbejde, er det relevant at vurdere, om din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring skal dække følgerne ved skaden.

Du kan være berettiget til erstatning for din diskusprolaps i forbindelse med arbejde, både hvis diskusprolapsen er forårsaget af en pludselig ulykke eller sygdom.

Det ses også, at en tidligere diskusprolaps bliver symptomgivende. I sådan en sag kan det være svært at vurdere, om der er tale om en ny personskade, eller om den gamle skade er skyld i de nuværende symptomer. Højesteret har behandlet dette spørgsmål. Sagen drejede sig om en forudbestående diskusprolaps, som blev symptomgivende ved et løft. Højesteret vurderede, at den efterfølgende varige smertetilstand var en forværring af skadelidtes tilstand, og dermed i sig selv udgjorde en personskade. Det er dermed fastlagt, at en tidligere diskusprolaps kan give et krav på en erstatning, når den medfører en forværring af en eksisterende tilstand.

Hvis du får anerkendt en diskusprolaps som en arbejdsskade, vil du kunne få dækket behandlingsudgifter, udgifter til hjælpemidler, erstatning for varige mén, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Få det fulde overblik over erstatning

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross