Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

9. august 2013
1 minuts læsetid
erstatning skade ferie

Arbejdsgivere har en pligt til at sikre, at deres medarbejdere er sikret i tilfælde af ulykker eller arbejdsbetingede sygdomme. Denne forsikring kaldes Arbejdsskadeforsikring og er lovpligtig.

Hvis man ikke har tegnet forsikringen, skal arbejdsgiveren selv betale, og idet disse krav for personskader som følge af arbejdsulykker kan løbe op i millionerstatninger, kan det i værste tilfælde medføre konkurs for arbejdsgiveren.

Den manglende forsikring ses ofte hos nyopstartede virksomheder, som ikke har orienteret sig grundigt nok om lovgivningen på området.

Efter nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2012, kan arbejdsgivere få en bøde på 5.000 kr., hvis han/hun ikke har forsikret de ansatte ved arbejdsskader. I gentagelsestilfælde fordobles bøden til 10.000 kr. Hertil kommer, at arbejdsgiveren også skal betale erstatningen til den skadelidte ansatte.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i 2012 udstedt 107 bøder for manglende arbejdsskadeforsikring, mens Arbejdsmarkedets Erhvervssikring alene i første kvartal i 2013 har udstedt 120 bøder. Man bør derfor som arbejdsgiver være yderst opmærksom på, om man har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, både af hensyn til de ansatte og virksomheden.

Kontakt STORM Advokatfirma på telefon 72 30 12 05, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross