4 gode råd til dig, der er kommet til skade ved falduheld

6. januar 2016
2 minutters læsetid
gode råd undgå glatis

Hver vinter kommer mange til skade, fordi de falder, når det bliver glat. Få gode råd til falduheld her.

Som grundejer skal du huske, at man har pligt til at rydde sne, salte mv. og således iværksætte det, der betegnes som ”glatførebekæmpelse”.

Hvis man ikke har en relevant forsikring, da kan det blive en dyr fornøjelse, hvis nogen kommer galt afsted på ens grund – det være sig fortov mv.

Er uheldet ude, da er der en række ting, man skal være opmærksom på, da det ”sat på spidsen” vil være skadelidte, der skal bevise, at faldet skyldes dårlig/manglende glatførebekæmpelse, og at der derfor er grundlag for at gøre et grundejeransvar gældende.

Det gælder både på privat og offentlig vej.

Til skadelidte ved falduheld kan vi give følgende råd:

  1. Er du faldet, sørg da for at tage billeder af stedet. Sørg for at det kan dokumenteres, hvornår billederne er taget. Det er også vigtigt, at du tager billederne på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, hvor du er faldet. Ellers kan der efter vores erfaring opstå bevisproblemer senere hen.
  2. Hvis der er vidner til uheldet, sørg da for at få de pågældendes navne, adresser samt telefonnumre. Et vidneudsagn kan være en afgørende betydning for at få grundejeransvaret anerkendt hos grundejeren eller dennes forsikringsselskab.
  3. Søg straks læge. Gerne senest inden for 72 timer. Ring eventuelt til vagtlægen, hvis egen læge ikke er tilgængelig. Du kan også opsøge skadestuen. Vigtigst er det, at alle gener efter faldet bliver noteret og journaliseret og dermed dokumenteret inden for 72 timer. Venter du for længe risikeres det, at det bliver vanskeligt at dokumentere omfanget af dine skader.
  4. Søg professionel hjælp hos en advokat med speciale i erstatning for personskade. Derved sikrer du dig, at du står bedst muligt rustet i forhold til en genstridig grundejer og/eller dennes forsikring.

STORM Advokatfirma giver dig gerne en gratis og uforpligtende vurdering af dine muligheder. Kontakt os gerne hurtigst muligt efter faldet, da det giver dig og os de bedste muligheder for at sikre de beviser, der skal til for, at du får den erstatning, du har krav på.

Til grundejeren kan vi give følgende råd:

  1. Der skal ryddes sne, strøs med salt, grus eller lignende hurtigst muligt efter snefald. Det er en god idé at være opmærksom på, at forpligtelsen som udgangspunkt gælder fra 7.00 – 22.00. Den tidsmæssige udstrækning kan udvides efter en konkret vurdering.
  2. Hvis man ikke er hjemme, skal man sørge for at indgå en aftale med andre om, at de hjælper. Det kan være en nabo eller tilsvarende.
  3. Få styr på dine forsikringer, da det kan blive en dyr fornøjelse, hvis uheldet er ude, og du står uden forsikring.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross