Erstatning til efterladte til patient, som døde efter smitte med COVID-19

18. november 2020
2 minutters læsetid
senfølger covid-19

Patienterstatningen har nu truffet de første afgørelser i de patientskadesager, hvor skaden kan være relateret til COVID-19.

Patienterstatningen har oktober 2020 offentliggjort, at man har anerkendt en patientskade i en sag om erstatning til de efterladte til en patient, som døde efter at være blevet smittet med COVID-19 på et sygehus.

Patienterstatningen vurderede, at patienten med overvejende sandsynlighed blev smittet på sygehuset, hvor vedkommende blev behandlet for en anden sygdom.

Selvom sygehuset havde fulgt alle relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og der derfor heller ikke var begået nogen form for fejl på sygehuset, kunne skaden i form af smitte og dødsfald alligevel anerkendes, fordi skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som patienten oprindeligt blev behandlet for på sygehuset.

Det er derfor vigtigt at understrege, at også efterladte til patienter, som er døde efter smitte med COVID-19 i sundhedsvæsenet, kan søge erstatning.

Hvornår er man berettiget til erstatning?

Afgørende for, om man som patient eller pårørende er berettiget til erstatning er, at patienten er blevet påført skade.

På nuværende tidspunkt er sagerne omhandlende COVID-19 ved Patienterstatningen foreløbigt inddelt i tre typetilfælde:

  1. Patienter, som er blevet smittet på sygehus, plejehjem eller lignende.
  2. Patienter, som aldrig er eller er blevet for sent indlagt med symptomer på COVID-19.
  3. Patienter, som er blevet påført skade på grund af udskudt behandling som eksempelvis aflyste operationer, undersøgelser, genoptræning mv.

Patienterstatningen understreger herefter, at det er en betingelse, at skaden påført i ovenstående tilfælde med overvejende sandsynlighed direkte eller indirekte skal relatere sig til COVID-19.

Patienterstatningen understreger derudover, at der skal være tale om alvorlige skader, før man kan få erstatning og oplyser, at patienter ikke er berettiget til erstatning, hvis patienten eksempelvis er syg i et par uger og derefter kommer sig helt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross