Forsikringsselskaber afviser: Få erstatning efter trafikulykke sket ved lav hastighed

9. juni 2021
2 minutters læsetid
forsikringsselskaber afviser erstatning

Flere og flere forsikringsselskaber afviser at betale erstatning for skader, når en trafikulykke er sket ved lav hastighed. Et såkaldt lavenergitraume. Det betyder ikke, at du skal give op.

Det gælder især i sager med piskesmæld og hjernerystelse, hvor selskabet ofte vurderer, at: ”[…] ulykken ikke er egnet til at medføre varige gener.” og derfor ikke vil betale erstatning.

Det betyder dog ikke, at du skal give op.

Forsikringsselskaber afviser erstatning

I mange af sagerne giver forsikringsselskabet afslag på erstatning, selvom du ikke tidligere har fejlet noget, og altså først har fået smerter, og måske endda mistet dit arbejde, efter skaden.

Forsikringsselskabet begrunder afslaget med beregninger fra DanCrash eller lignende, hvor det er vurderet, at hastighedsændringen ved ulykken ikke har været ret stor. Derudover henviser selskaberne også ofte til, at der ikke er sket store materielle skader på de implicerede biler.

Sådanne ulykker kaldes derfor også for lavenergitraumer.

Hvad skal der til?

Lavenergi er ikke noget, der i sig selv udelukker, at din skade skyldes ulykken. Der skal i stedet ses på de samlede omstændigheder ved ulykken, og foretages en lægefaglig vurdering af, om ulykken er egnet til at medføre din skade.

I sidste ende vil det være op til domstolene og Retslægerådet at foretage denne vurdering.

Retslægerådet har i flere sager afvist, at der gælder en grænse for, hvor lav hastighedsændringen skal være, før ulykken kan medføre piskesmæld eller hjernerystelse.

Dette var netop tilfældet i en af vores sager, som blev afsluttet tidligere på året. Her udtalte Retslægerådet bl.a.:

”Tidligere videnskabelig undersøgelser af personer, der har været udsat for på- kørsel bagfra og med et såkaldt accelerations-decelerations påvirkning af halshvirvelsøjlen til følge, har vist, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem traumets sværhedsgrad og senere udvikling af følgetilstande. Det vil sige, at selv mindre traumer kan give anledning til vedvarende eller længerevarende klager.”

Retsudviklingen

Hos STORM Advokatfirma ser vi heldigvis flere og flere sager, hvor Retslægerådet og domstolene bekræfter, at lavenergi ikke i sig selv udelukker, at en ulykke kan medføre varige gener – præcis som det var tilfældet i sagen ovenfor.

Det er derfor også en holdning, som flere og flere aktører på området har taget til sig. Det gælder blandt andet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

Hvis du har fået et afslag på erstatning fra dit forsikringsselskab, fordi ulykken er sket ved lav hastighed, kan det nogle gange godt betale sig at kæmpe videre.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross