Hjælp med anmeldelse og forældelse gav 125.000 kroner i erstatning

27. oktober 2021
2 minutters læsetid
forældelse erstatning

Som udgangspunkt forældes en skade tre år efter, at trafikulykken er sket, og du mister retten til erstatning. I denne sag gik forsikringsselskaberne med til suspension af forældelsen, så vores klient kunne få erstatning.

I foråret 2018 kom en af vores klienter til skade ved en trafikulykke, da han var i gang med at svinge til venstre og blev påkørt af en bilist, som kørte over for rødt.

Han fik i den forbindelse konstateret piskesmæld og koncentrerede sig i første omgang om at få det bedre.

I starten af 2020 kontaktede han os, fordi han gerne ville have hjælp til at få erstatning fra forsikringsselskaberne.

Skaden blev efterfølgende anmeldt til ansvarsforsikringen på den bil, som havde påkørt ham, samt begge de ulykkesforsikringer, som han havde tegnet.

Fordi der var tre forsikringsselskaber involveret, tog det tid at blive enige om at få indhentet en special-lægeerklæring. Samtidigt havde selskaberne ikke tidligere indhentet noget lægeligt materiale, hvilket derfor først skete i forlængelse af anmeldelsen i starten af 2020. Der gik derfor en del tid med at skaffe oplysningerne til forsikringsselskaberne.

Efter noget tid lykkedes det heldigvis at få indhentet materialet og en speciallægeerklæring.

Forældes efter 3 år

Inden det varige mén blev vurderet var det dog nødvendigt at indgå aftale med selskaberne om forældelsen af sagen, fordi der nu var gået mere end 3 år siden, at ulykken var sket.

Som udgangspunkt forældes en skade tre år efter, at ulykken er sket. Det er dog ofte muligt at lave en aftale med forsikringsselskaberne om suspension af forældelsen, hvis der er en god grund til, at sagen endnu ikke er afsluttet på dette tidspunkt.

Det er meget vigtigt, at være opmærksom på forældelsesreglerne i din sag. Ellers risikerer du, at du ikke kan få erstatning, fordi sagen er forældet. Det blev heldigvis ikke et problem i denne sag.

I sommeren 2021 vurderede selskaberne endelig det varige mén, som af alle tre selskaber blev fastsat til 5 procent.

Det betød, at klienten fik en samlet erstatning på omkring 125.000 kroner.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross