Kørelærer kørt ned: Måtte kæmpe hårdt for erstatning

4. oktober 2017
2 minutters læsetid
forsikringsselskab vurdering varigt mén

Efter en årelang kamp, er det nu endelig lykkes en kørelærer med hjælp fra STORM Advokatfirma at få erstatning for en meget alvorlig ulykke, som skete tilbage i 2013.

Historien begynder på køreteknisk anlæg en efterårsdag i 2013. Kørelæreren var i gang med at undervise i glatbanekørsel. Han fortalte eleverne, at de skulle ”køre på række”, hvilket dækkede over, at de skulle gøre klar til sidste øvelse, og først køre frem, når han gav tegn.

En af eleverne overhørte formentlig instruksen. Frem for at vente, kørte hun frem mod kørelæren, som gjorde klar på banen. Eleven havde ikke øjenkontakt med læreren, og nåede heller ikke at bremse eller at sætte farten ned, inden hun ramte ham.

Kørelæreren havde slet ikke set eleven komme. Ulykken var derfor meget voldsom for ham, og han fik efterfølgende meget alvorlige skader i form af bl.a. en omfattende hjerneskade. Han har derfor heller ikke kunnet arbejde siden ulykken, og er nu tilkendt førtidspension.

Derfor blev der taget kontakt til ansvarsforsikringsselskabet for køreteknisk anlæg og de tilhørende biler, da det efter STORM Advokatfirmas opfattelse var ansvarlige for uheldet

Selskabet mente ikke, at eleven var ansvarlig for ulykken og afviste derfor også at udbetale erstatning. Herefter var der ingen anden udvej, end at gå til domstolene. Under retssagen blev flere vidner afhørt, og de to advokater kæmpede hårdt for at overbevise retten om deres synspunkt.

Den 11. september 2017, fire år efter den fatale ulykke, faldt der endelig dom i sagen. Retten fastslog, at eleven var ansvarlig for ulykken, da hun burde have bremset eller sat farten ned, da hun så sin kørelærer på vejen. Forsikringsselskabet skulle derfor udbetale erstatning.

Forsikringsselskabet har siden valgt at anke afgørelsen.

Har du været ude for en lignede ulykke, eller ønsker du blot at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 72 30 12 05. Det er gratis og uforpligtende.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross