Er du forsikret mod tab af erhvervsevne?

4. april 2018
1 minuts læsetid
Storm inkasso

Det kan vise sig, at være vigtigt at have en forsikring ved tab af erhvervsevne, da forsikringen typisk kommer til udbetaling uanset årsagen til nedsættelsen af din erhvervsevne.

Har du undersøgt, om du har tegnet en forsikring ved tab af erhvervsevne, eksempelvis gennem din pensionsordning?

En forsikring ved tab af erhvervsevne dækker såfremt du mister 50 procent eller mere af din erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke.

Forsikringen vil typisk udbetale en månedlig ydelse samt i nogle tilfælde et skattefrit engangsbeløb. De fleste forsikringer dækker efter en karensperiode på 3, 6 eller 9 måneder, og kommer således til udbetaling ved langvarig sygemelding.

Mange skadelidte er ikke opmærksomme på, at der kan være tegnet en sådan forsikring – eksempelvis gennem en pensionsordning.

En forsikring ved tab af erhvervsevne kan vise sig at være vigtig, da forsikringen typisk kommer til udbetaling uanset årsagen til nedsættelsen af din erhvervsevne. Det vil sige, at forsikringen kan yde en udbetaling, selvom årsagen til din nedsatte erhvervsevne er en privat fritidsulykke uden en ansvarlig modpart, hvor der ikke er andre muligheder for at få dækket tab i forbindelse med en nedsættelse af din erhvervsevne.

Sørg derfor altid for at undersøge dine forsikringsforhold, hvis du bliver sygemeldt som følge af sygdom eller ulykke.

Hos STORM Advokatfirma undersøger vi altid, om du kan have ret til en løbende eller varig udbetaling fra en forsikring ved tab af erhvervsevne.

Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med tab af erhvervsevne på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross