Fritidsulykke: Forsikringen ville ikke dække patientskade

20. oktober 2020
1 minuts læsetid
patientskade forsikringen

I foråret 2017 var en af vores klienter ude for en ulykke, da hun hoppede på trampolin og brækkede armen. En efterfølgende patientskade ville forsikringen ikke dække.

For at armen kunne hele optimalt fik hun indsat et TEN-søm i armen. Ved de efterfølgende kontroller så alt fint ud, og i efteråret 2017 fik hun derfor fjernet TEN-sømmet ved en operation.

Efter operationen fik hun føleforstyrrelser i fingrene på venstre hånd, som desværre ikke forsvandt.

Ville ikke dække patientskade

Ulykkesforsikringsselskabet afviste at dække føleforstyrrelserne, da de mente, at disse var kommet på grund af lægens behandling ved operationen.

Klienten henvendte sig efterfølgende til os.

Selvom der er tale om en patientskade, så er denne normalt dækket af ulykkesforsikringen, hvis skaden er sket ved en behandling, som er nødvendiggjort af ulykkestilfældet. Det var der ikke nogen tvivl om i denne sag, og vi blev derfor hurtigt enige om, at klage over afgørelsen.

Selskabet fastholdt i første omgang, at skaden ikke var dækket. Det blev herefter besluttet at lave en klage til selskabets interne klageafdeling.

Forsikringsselskabets klageafdeling tilbød at betale 5 % i godtgørelse for varigt mén. Det var netop det resultat, som vi havde håbet på, og vi takkede derfor ja til tilbuddet. Vores klient nu har fået 25.000,00 kr. i erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross