Ankenævnet for forsikring – Selskab ændrer holdning

4. marts 2020
2 minutters læsetid

En afgørelse om erstatning fra et forsikringsselskab kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. I nogle tilfælde ændrer forsikringsselskabet holdning, inden sagen bliver afgjort i ankenævnet.

I efteråret 2018 henvendte en af vores klienter sig, fordi han havde en tvist med sit forsikringsselskab omkring udbetaling af hans forsikring mod tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskabets afslag

Forsikringsselskabet mente ikke, at klientens erhvervsevne var varigt nedsat med mindst 50 %, fordi der efter selskabets opfattelse stadig var relevante behandlingstilbud. I afslaget på udbetaling anførte man bl.a.:

”Vi vurderer, at du aktuelt er uden erhvervsevne, men da der beskrives behandlingsmuligheder for stort set alle dine diagnoser, er det ikke dokumenteret, at din erhvervsevne er varigt sat ned med mindst halvdelen i alle erhverv.

Det kan ikke udelukkes, at du efter relevant behandling, igen kan komme i arbejde, i mere end halvdelen af en normal arbejdsdag med relevante skånehensyn.”

Klage til forsikringsselskab

Efter aftale med klienten blev det besluttet, at vi i første omgang skulle hjælpe med en klage til forsikringsselskabet.

I klagen blev der lagt vægt på, at klienten igennem de seneste to år havde modtaget relevant behandling, som stort set ikke havde haft nogen effekt. Samtlige læger vurderede derudover, at prognosen var meget dårlig.

På trods af dette ville forsikringsselskabet ikke ændre deres oprindelige afgørelse.

Hvis man ikke kan overbevise forsikringsselskabet om, at det skal ændre sin afgørelse, har man som udgangspunkt mulighed for at indbringe afgørelsen for Ankenævnet for Forsikring, hvis uenighederne handler om noget, som ankenævnet kan tage stilling til. Det var tilfældet i denne sag, og vi anbefalede derfor vores klient, at vi indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Indbragt for Ankenævnet for Forsikring

Efter indbringelse af sagen for Ankenævnet for Forsikring, ændrede forsikringsselskabet pludselig holdning. Det mente nu, at klienten var berettiget til udbetalingen, og sagen ved Ankenævnet for Forsikring blev derfor hævet.

Sagen endte altså med, at forsikringsselskabet udbetalte forsikringssummen allerede inden Ankenævnet for Forsikring havde truffet afgørelse i sagen.

I nogle tilfælde kan det således godt betale sig at få hjælp til at lave en klage, der er så overbevisende, at forsikringsselskabet ændrer holdning.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har brug for hjælp i din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross