Vigtigt: Husk at opsøge læge hurtigst muligt når du kommer til skade

24. september 2020
2 minutters læsetid
læge skade erstatning

Hvis du kommer til skade er det vigtigt, at du hurtigt opsøger læge eller anden behandling. Først og fremmest af hensyn til dit helbred, men også af hensyn til dine muligheder for at opnå godtgørelse og erstatning som følge af skaden.

Vi ser ofte, at vores klienter kommer til skade, men venter med at opsøge læge til det konstateres, at smerterne ikke går over af sig selv. Dette kan dog i værste fald betyde, at muligheden for at få godtgørelse og erstatning i anledning af skaden bortfalder.

Anerkendelse er ikke garanti for erstatning

Et forsikringsselskab vil, typisk i løbet af kort tid efter anmeldelse af skaden, tage stilling til, om dækning af skaden kan anerkendes.

Det skal dog understreges, at denne anerkendelse fra selskabets side ikke er ensbetydende med, at der senere kommer godtgørelse og/eller erstatning til udbetaling.

I forbindelse med vurderingen af de forskellige erstatningsposter, vil forsikringsselskabet vurdere om der er den fornødne årsagssammenhæng mellem skaden og eksempelvis de varige mén, du har som skadelidt.

Når forsikringsselskabet vurderer årsagssammenhængen, indgår det med stor vægt i denne vurdering, om du har opsøgt læge eller anden behandling i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af skaden og kontinuerligt i den efterfølgende periode.

Opsøg løbende læge eller anden behandling

Har du ikke opsøgt læge eller anden behandling, eller først har gjort dette flere uger eller måneder efter skaden, risikerer du derfor, at der ikke er dokumentation for årsagssammenhæng. Dette vil betyde at forsikringsselskabet afviser at udbetale erstatning.

Du skal derfor som skadelidt være opmærksom på løbende at opsøge læge eller anden behandling for dine gener, ligesom du skal være opmærksom på, at forsikringsselskabets anerkendelse af skaden ikke er ensbetydende med, at du senere vil modtage erstatning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross