Smitte med coronavirus kan være en arbejdsskade

10. marts 2020
2 minutters læsetid
smitte coronavirus covid-19 arbejdsskade

Smitte med coronavirus, COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis smitten anses at være en følge af arbejdets forhold.

Smitte med almindelig influenza anerkendes som udgangspunkt ikke som en arbejdsskade, fordi vi generelt er i risiko for at blive smittet med influenza både på og uden for arbejdspladsen, og fordi det derfor ofte ikke kan sandsynliggøres, at influenzasmitten er forårsaget af de forhold, som arbejdet er foregået under.

Ud fra en konkret vurdering vil smitte med coronavirus dog kunne anerkendes som en arbejdsskade, hvis smitten må anses at være en følge af arbejdets forhold. Det oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis coronavirus skal anerkendes som arbejdsskade

Anerkendelse af coronavirus som en arbejdsskade forudsætter dels, at diagnosen COVID-19 er blevet bekræftet og dels, at den smittede enten har været udsat for en konkret smitte på arbejdet eller været udsat for en særlig risiko herfor ved udførelsen af sit arbejde. Det vil særligt være sundhedspersonale og medarbejdere med arbejdsrelateret udlandsrejseaktivitet, som er i risiko for at blive smittet.

Hvis man bliver smittet med coronavirus i forbindelse med arbejdets udførelse, bør sygdommen anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Selvom sygdommen anerkendes som en arbejdsskade, er det dog vigtigt at huske på, at dette ikke er ensbetydende med, at man får en godtgørelse eller erstatning, hvis ikke man har varige følger efter sygdommen. Der ydes derfor alene godtgørelse eller erstatning for smitte med coronavirus, hvis man undtagelsesvist ender med at få varige følger efter sygdommen.

For at forbeholde sig muligheden for at få erstatning i tilfælde af, at man ender med at få varige følger, anbefaler vi dog, at sygdommen anmeldes som en arbejdsskade.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings råd til både arbejdsgivere og læger i forbindelse med coronavirus og anmeldelsesproceduren her

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross