Det skal du være opmærksom på, hvis du kommer til skade på cykel

21. juni 2021
3 minutters læsetid
Væltet på cykel - Dette skal du være opmærksom på

Hvis du kommer til skade på cykel, er der en række ting du skal være opmærksom på. Det er eksempelvis at få dokumenteret skaderne.

Som erfaren cykelrytter er du nok slet ikke i tvivl om, at første skridt er at finde ud af, hvor alvorlig tilskadekomsten er, og om der er behov for at tilkalde assistance i form af ambulance.

Hvis der er tale om en alvorlig ulykke, er det dog en god idé også at tilkalde politiet. De kan nemlig hjælpe med, at dokumentere forholdene på ulykkesstedet.

Dokumentation og lægebesøg

Når der er kommet styr de akutte skader, kan du med fordel tage nogle billeder af ulykkesstedet og skaderne på cyklerne (og evt. bilerne mv.).

Notér også gerne navne og telefonnumre på evt. vidner ned og få oplysninger på de implicerede parters forsikringsselskaber og registreringsnumre.

Du kan bede politiet om disse oplysninger, hvis de har været på stedet.

Er der sket skade på din person, skal du herefter søge læge – helst inden for 72 timer efter ulykken. Hvis din egen læge ikke er tilgængelig kan du kontakte vagtlægen eller opsøge skadestuen.

Det er vigtigt, at du også kontakter lægen, selvom der er tale om mindre alvorlige skader, som på sigt kan udvikle sig.

Derudover er det vigtigt, at du sørger for, at lægen noterer alle dine gener ned, og at beskrivelsen i journalen svarer til din oplevelse af situationen. Bed derfor gerne lægen om at fortælle, hvad han/hun har skrevet i journalen.

Anmeldelse til forsikringsselskabet

Til sidst skal du sørge for, at få skaden anmeldt til forsikringsselskabet. Der kan være flere typer af forsikringer, som er relevante, afhængigt af, hvordan din skade er sket.

Hvis der er sket skade på din cykel, skal denne anmeldes til din indboforsikring eller en evt. særlig forsikring tegnet i forbindelse hermed.

Er der sket skade på din person, skal denne anmeldes til din ulykkesforsikring. Hvis du har tegnet flere ulykkesforsikringer, skal du anmelde skaden på alle dine ulykkesforsikringer.

Er skaden sket ved sammenstød eller lignende med en bil, skal du også anmelde skaden til bilens ansvarsforsikring.

Der kan være andre relevante parter, som skaden også skal anmeldes til. Det kan være en grundejer eller kommunen, hvis skaden eksempelvis er sket pga. manglende glatførebekæmpelse.

Det kan også være, at du har tegnet en forsikring mod tab af erhvervsevne, som bliver relevant, fordi du ikke længere kan passe dit arbejde.

Sørg derfor også for at undersøge om du har andre dækninger, og få skaden anmeldt hertil.

Det kan du være berettiget til

Det er meget forskelligt, hvilke erstatnings- og godtgørelsesposter du kan være berettiget til afhængig af skadestype, altså om der er tale om en ansvarligskadevolder.

Såfremt der er tale om en ulykke, hvor der ikke er an ansvarlig skadevolder kan du som udgangspunkt være berettiget til følgende erstatnings- og godtgørelsesposter:

Det er dog vigtigt at være opmærksom på at der gælder forskellige betingelser, og der kan derfor være yderligere erstatnings- og godtgørelsespoeter i visse forsikringsordninger: eksempelvis:

Såfremt der er en ansvarlig skadevolder, kan du være berettiget til:

Få det fulde overblik over erstatning

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross