Din arbejdsgiver kan pålægges ansvar for din arbejdsskade

22. december 2020
1 minuts læsetid
arbejdsgiver ansvarlig arbejdsskade

En arbejdsgiver kan være ansvarlig for din arbejdsskade, hvis det for eksempel ikke har været muligt at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kommer du til skade på dit arbejde, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsskaden, således at du får godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og dækket dine udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler.

Der er imidlertid en række poster, man som skadelidt ikke får dækket i en arbejdsskadesag. Det gælder blandt andet godtgørelse for svie og smerte og erstatnings tabt arbejdsfortjeneste.

Arbejdsgiveren har en forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Han eller hun kan derfor pålægges et ansvar for indtrådte arbejdsskader, hvis ikke det har været muligt at udføre arbejdet korrekt, og uden fare for at skader kan indtræde.

Yderligere erstatning og godtgørelse

Kan arbejdsgiveren pålægges et ansvar for den indtrådte arbejdsskade, vil han eller hun være erstatningsansvarlig i forbindelse med skaden, og man kan få dækning for de poster, der ikke er omfattet af arbejdsskadesystemet.

De yderligere erstatnings- samt godtgørelsesposter man blandt andet kan få i sådan et tilfælde er:

Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med en arbejdsskade får vurderet, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross