Er ulykken din skyld? Du kan godt få erstatning

22. september 2021
2 minutters læsetid
Er ulykken din skyld

Vidste du, at du kan være berettiget til erstatning og godtgørelse, hvis du er kommet til skade i en trafikulykke med flere implicerede køretøjer, selvom ulykken er din skyld?

Vi modtager en del henvendelser fra skadelidte, som ikke ved, at de er berettiget til erstatning og godtgørelse, hvis en trafikulykke er den pågældendes skyld. Det er som udgangspunkt ikke korrekt.

Udgangspunktet er derimod, at du som skadelidt og ansvarlig for ulykken, også er berettiget til udbetaling af fuld erstatning og godtgørelse. Kun i tilfælde, hvor den skadelidte har opført sig meget uforsvarligt, kan der ske nedsættelse (men ikke bortfald) af erstatningen og godtgørelsen. Det kan eksempelvis være tilfældet ved spirituskørsel.

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, kan du være berettiget til at få dækket flere erstatningsposter, herunder godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetabserstatning og behandlingsudgifter.

Er ulykken din skyld?

Så selvom du selv er skyld i ulykken husk da stadig disse råd:

 1. Hvis der er vidner til uheldet, sørg da for at få de pågældendes navne, adresser samt telefonnumre.
 2. Søg straks læge. Gerne senest inden for 72 timer. Ring eventuelt til vagtlægen, hvis egen læge ikke er tilgængelig. Du kan også opsøge skadestuen. Vigtigst er det, at alle gener efter faldet bliver noteret og journaliseret og dermed dokumenteret inden for 72 timer. Venter du for længe, risikerer du, at det bliver vanskeligt at dokumentere omfanget af dine skader.
 3. Søg jævnligt læge eller anden behandling, hvis dine gener ikke går i sig selv
 4. Anmeld skaden til modpartens ansvarsforsikring og dine egne forsikringer.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross