Offererstatning: Du kan få erstatning, selvom skadevolderen er ukendt

16. juli 2021
2 minutters læsetid
offererstatning

Har du været udsat for overfald, trusler om vold eller et seksuelt overgreb, og i den forbindelse er blevet påført en fysisk eller psykisk personskade, kan du søge offererstatning.

Hvis du har været udsat for et strafbart forhold, som eksempelvis et overfald, trusler om vold eller et seksuelt overgreb, og i den forbindelse er blevet påført en fysisk eller psykisk personskade, er det vigtigt at være opmærksom på, at du kan søge offererstatning ved Erstatningsnævnet. Det gælder også, selvom skadevolderen måske er ukendt.

Anmeld til politiet

Det er dog en betingelse, at du har anmeldt forholdet til politiet, og at anmeldelsen som udgangspunkt er sket inden for 72 timer.

Hvis politiet har opgivet efterforskningen, eksempelvis fordi skadevolderen ikke kan findes, er det vigtigt at være opmærksom på, at du stadig har mulighed for at indbringe et eventuelt erstatningskrav for Erstatningsnævnet, da nævnet godt kan behandle sagen, selvom skadevolderen ikke er fundet. Politiet skal i den forbindelse vejlede dig om muligheden for at indgive ansøgning til Erstatningsnævnet.

Offererstatning

Hvis Erstatningsnævnet beslutter, at du er berettiget til offererstatning, vil det være den danske stat, som udbetaler erstatningskravet, og det vil derfor ikke komme dig til skade, at en skadevolder eventuelt er ukendt eller ikke kan findes.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at fristen for at indgive ansøgning til Erstatningsnævnet i en sådan situation er 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor politiet har opgivet efterforskningen og henlagt sagen. Hvis der går mere end 2 år, før erstatningskravet fremsættes over for Erstatningsnævnet, vil et eventuelt krav som klart udgangspunkt være forældet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross