Ny udvikling: Fik næsten 600.000 kroner yderligere i erstatning

2. oktober 2020
2 minutters læsetid
arbejdsskade ptsd

Vi har tidligere skrevet om en af vores klienter, som efter mange års kamp endelig fik medhold i, at hans PTSD var en arbejdsskade.

Her kan du læse første del af historien

Der er nu sket yderligere udvikling i sagen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdering af erhvervsevnetabet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf i oktober 2019 afgørelse om det løbende erhvervsevnetab, som i flere forskellige perioder blev vurderet til 55, 65 og 75 % alt afhængigt af, hvilken ydelse klienten havde modtaget i de forskellige perioder.

Arbejdsskadeforsikringsselskabet, i dette tilfælde Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol, klagede over afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fordi de ikke mente, at halvdelen af erhvervsevnetabet skyldes andre lidelser end hans PTSD.

Vi var på ingen måde enig i, at halvdelen af vores klients erhvervsevnetab skyldes andre ting end arbejdsskaden, idet vi dog godt kunne forstå, hvis der blev foretaget et mindre fradrag. Derfor fremsendte vi, straks efter at vi havde modtaget klagen, vores modsvar.

Sagen blev herefter oversendt til vurdering ved Ankestyrelsen.

Udbetaling af erstatningen

Ankestyrelsen traf afgørelse i sagen i april 2020. Styrelsen mente, at 1/3 af erhvervsevnetabet skyldes andre forhold end arbejdsskaden, og erhvervsevnetabet blev derfor nedsat til 35, 45 og 50 %.

Selvom Ankestyrelsen nedsatte vores klients erhvervsevne med 1/3 i forhold til afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så var vi fint tilfredse med afgørelsen, som betød, at vores klient allerede i maj 2020 fik udbetalt næsten 600.000,00 kroner yderligere i erstatning, og at han fremadrettet har krav på en månedlig udbetaling på 12.000,00 indtil han når pensionsalderen.

Klienten havde kæmpet for at få anerkendt skaden siden 2014. Det lykkedes ham først med vores hjælp i sommeren 2019. Det var derfor en stor glæde, at kunne overbringe ham nyheden, da der kom næsten 600.000,00 kr. i erstatning.

Sagen er endnu ikke afsluttet, fordi vi venter på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet i løbet af de kommende år, når der er tilstrækkelighed sikkerhed for, at klientens fleksjob er endeligt. Den del af sagen arbejder vi derfor videre på.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
shapol n. enggaard
Shapol N. Enggaard
Advokat, Partner
cross