mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

arbejdsskade ptsd

Ny udvikling: Fik næsten 600.000 kroner yderligere i erstatning

Vi har tidligere skrevet om en af vores klienter, som efter mange års kamp endelig fik medhold i, at hans PTSD var en arbejdsskade.

Her kan du læse første del af historien

Der er nu sket yderligere udvikling i sagen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdering af erhvervsevnetabet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf i oktober 2019 afgørelse om det løbende erhvervsevnetab, som i flere forskellige perioder blev vurderet til 55, 65 og 75 % alt afhængigt af, hvilken ydelse klienten havde modtaget i de forskellige perioder.

Arbejdsskadeforsikringsselskabet, i dette tilfælde Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol, klagede over afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, fordi de ikke mente, at halvdelen af erhvervsevnetabet skyldes andre lidelser end hans PTSD.

– Vi var på ingen måde enig i, at halvdelen af min klients erhvervsevnetab skyldes andre ting end arbejdsskaden, idet vi dog godt kunne forstå, hvis der blev foretaget et mindre fradrag. Derfor fremsendte vi, straks efter at vi havde modtaget klagen, vores modsvar, siger advokatfuldmægtig Katrine Nedergaard Paaske.

Sagen blev herefter oversendt til vurdering ved Ankestyrelsen.

Udbetaling af erstatningen

Ankestyrelsen traf afgørelse i sagen i april 2020. Styrelsen mente, at 1/3 af erhvervsevnetabet skyldes andre forhold end arbejdsskaden, og erhvervsevnetabet blev derfor nedsat til 35, 45 og 50 %.

– Selvom Ankestyrelsen nedsatte min klients erhvervsevne med 1/3 i forhold til afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så var vi fint tilfredse med afgørelsen, som betød, at min klient allerede i maj 2020 fik udbetalt næsten 600.000,00 kroner yderligere i erstatning, og at han fremadrettet har krav på en månedlig udbetaling på 12.000,00 indtil han når pensionsalderen, siger Katrine Nedergaard Paaske.

Klienten havde kæmpet for at få anerkendt skaden siden 2014. Det lykkedes ham først med vores hjælp i sommeren 2019. Det var derfor en stor glæde, at kunne overbringe ham nyheden, da der kom næsten 600.000,00 kr. i erstatning.

Sagen er endnu ikke afsluttet, fordi vi venter på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet i løbet af de kommende år, når der er tilstrækkelighed sikkerhed for, at klientens fleksjob er endeligt. Den del af sagen arbejder vi derfor videre på.