Erhvervsevnetab: Vurdering ændret fra 45 til 70 %

11. maj 2020
1 minuts læsetid
størrelse erhvervsevnetab

En afgørelse om størrelsen på et erhvervsevnetab kan have store økonomiske konsekvenser. Derfor kan det være en god idé at få professionel hjælp til at klage over afgørelsen.

I sommeren 2016 var en af vores klienter ude for en arbejdsskade, som både gav ham fysiske og psykiske gener.

Klienten havde selv varetaget sagen frem til efteråret 2018, hvor han kontaktede os, fordi han ikke længere kunne overskue den.

Klientens økonomiske situation var på daværende tidspunkt særdeles dårlig, og mulighederne for hastebehandling ved arbejdsskademyndighederne blev derfor drøftet.

Afgørelse ikke som håbet

Det resulterede i, at der allerede i februar 2019 kom en afgørelse om erhvervsevnetabet. Desværre var denne ikke som håbet.

Arbejdsskademyndighederne vurderede således, at klienten havde et samlet erhvervsevnetab på 70 %, men at kun 45 % heraf skyldtes arbejdsskaden.

Vi anbefalede hurtigt klienten, at vi klagede over afgørelsen. Fradraget fra arbejdsskademyndighedernes side var efter vores opfattelse helt forkert.

Sagen genvurderet

Efter en genvurdering af sagen meddelte arbejdsskademyndighederne heldigvis, at de var enige i, at der ikke burde ske et fradrag i erstatningen. Det betød, at klienten nu var berettiget til knap 6.000 kr. mere om måneden i erstatning.

Det er altid glædeligt at få medhold i en klage. I den konkrete sag havde det dog meget stor betydning for vores klient, fordi han var havnet i alvorlige økonomiske problemer på grund af arbejdsskaden, og havde hårdt brug for pengene.

I nogle tilfælde kan en velformuleret klage betyde, at man undgår markant forlængelse af sagsbehandlingstiden og en ændret afgørelse efter kort tid.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross