Erstatning efter trafikulykke: Hvad gør du, hvis modparten er flugtbilist?

2. september 2020
2 minutters læsetid
trafikulykke flugtbilist

Med vores hjælp fik en cyklist yderligere erstatning, selvom han blev påkørt af en flugtbilist, der ikke kunne identificeres.

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, hvor modparten er en flugtbilist, eller af andre årsager ikke kan identificeres, kan det have betydning for din mulighed for at opnå erstatning.

Siden november 2019 har vi hjulpet en klient med at opnå yderligere godtgørelse i forbindelse med en ulykke i trafikken, han var udsat for i januar 2017.

Ingen vidner til uheldet

Vores klient blev som cyklist påkørt af en bil, der kørte videre fra uheldsstedet uden at standse. Uheldigvis var der ingen vidner til episoden, og vores klient var grundet sine kvæstelser ikke i stand til at tilkalde politiet.

Da modparten ikke kunne identificeres, anmeldte vores klient blot skaden til sin ulykkesforsikring, der behandlede sagen og udbetalte godtgørelse for varigt mén.

Med henblik på at få en vurdering af afgørelsen fra ulykkesforsikringen kontaktede klienten STORM Advokatfirma.

I forbindelse med vores vurdering af sagen, kunne vi konstatere, at der var tale om en flugtbillist, der ikke kunne identificeres.

Skaden meldt til DFIM

Efter aftale med klienten startede vi sagen op med henblik på at anmelde skaden til DFIM, der udbetaler erstatning og godtgørelse som følge af trafikskader, hvor et køretøj ikke har været ansvarsforsikret, eller hvor modparten slet ikke kan identificeres.

Sagen var dog kompliceret, fordi der hverken fandtes vidner eller politirapport, hvilket normalt kræves som dokumentation over for DFIM.

Yderligere erstatning

Efter STORM Advokatfirmas arbejde med at dokumentere hændelsen, opgøre erstatningskravet og udarbejde bemærkninger til DFIM, lykkedes det dog at få DFIM til at dække ulykkestilfældet og udbetale godtgørelse for svie og smerte og varigt mén.

Dette betød, at der kom yderligere 125.000 kr. til udbetaling til klienten.

Som sagen viser, er det altid en god idé at kontakte en advokat, hvis du har været udsat for en trafikulykke, således du opnår den godtgørelse og erstatning, du er berettiget til.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross