Erstatning: Advokathjælp betød yderligere 745.000 kr. efter trafikulykke

13. august 2020
2 minutters læsetid
advokat erstatning trafikulykke

At bruge advokat til erstatning er en god idé, viser denne sag, hvor en klient fik 745.000 kroner mere i godtgørelse og erstatning efter henvendelse til STORM Advokatfirma.

I januar 2020 modtog vi en henvendelse fra en klient, der ønskede bistand i en sag mod sin ulykkesforsikring som følge af en trafikulykke i 2017. Klienten ønskede rådgivning vedrørende størrelsen på den godtgørelse, der var kommet til udbetaling fra ulykkesforsikringen i anledning af de betydelige, varige gener, han havde pådraget sig ved ulykken.

Ved gennemgang af sagen kunne vi konstatere, at personskaden som følge af trafikulykken endnu ikke var anmeldt til modpartens ansvarsforsikring. Klienten havde ikke anmeldt ulykken, fordi han selv var skyld i uheldet, og derfor mente, at modpartens forsikringsselskab ikke skulle dække hans personskade.

260.000 kr. under en måned efter henvendelse

Vi forestod anmeldelse til modpartens forsikringsselskab og opgjorde erstatningskravet over for selskabet. Dette førte til en udbetaling på 260.000 kr. i erstatning og godtgørelse. Beløbet kom til udbetaling under en måned efter, at vi gik ind i sagen.

Efterfølgende har vi også bistået i forhold til den endelige vurdering af klientens varige mén, der blev foretaget af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Den endelige ménvurdering medførte en udbetaling på yderligere kr. 485.000 kr.

Rådgivningen fra STORM Advokatfirma har således på nuværende tidspunkt resulteret i, at klienten har modtaget yderligere 745.000 kr. i godtgørelse og erstatning som følge af trafikulykken i 2017. Penge, som klienten ville være gået helt eller delvist glip af, hvis han ikke havde fået professionel rådgivning.

Yderligere erstatning i vente

Sagen er endnu ikke afsluttet i forhold til ansvarsforsikringsselskabet, og det forventes således, at der i løbet af 2020 kommer yderligere erstatning til udbetaling.

Sagen er et godt eksempel på, at det er vigtigt at have overblik over sin erstatningssag, så der sker anmeldelse alle relevante steder og inden for de relevante tidsfrister, og det på den måde sikres, at den udbetalte godtgørelse og erstatning er i overensstemmelse med det, du som tilskadekommen er berettiget til.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross