mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

arbejdsskade erhvervsskole

Er en skade opstået under et uddannelsesforløb en arbejdsskade?

Hvis du er under uddannelse og kommer til skade i forbindelse med udførsel af en arbejdsopgave, er du som udgangspunkt ikke omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, da du ikke udfører et egentligt arbejde under uddannelsen.

MEN elever, der deltager i værkstedsundervisning (undervisning ved brug af arbejdsredskaber) på en erhvervsskole eller erhvervsgrunduddannelse, kan være sikret mod skader efter Arbejdsskadesikringsloven.

Man kan som elev blandt andet være omfattet, såfremt man opfylder nyttekriteriet (dvs. udfører en aktivitet, som medfører en økonomisk fordel for skolen).

Det er vigtigt at få vurderet din sag, hvis du er kommet til skade under et uddannelsesforløb. Hvis man er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven er man berettiget til erstatning og godtgørelse efter denne lov.

Det omfatter følgende erstatnings- og godtgørelsesposter:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatnings for tab af erhvervsevne
  • Dækning af behandlingsudgifter
  • Eventuel forsøgertabserstatning