Er en skade opstået under et uddannelsesforløb en arbejdsskade?

29. marts 2021
1 minuts læsetid
arbejdsskade erhvervsskole

Hvis du er under uddannelse og kommer til skade i forbindelse med udførsel af en arbejdsopgave, er du som udgangspunkt ikke omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, da du ikke udfører et egentligt arbejde under uddannelsen.

MEN elever, der deltager i værkstedsundervisning (undervisning ved brug af arbejdsredskaber) på en erhvervsskole eller erhvervsgrunduddannelse, kan være sikret mod skader efter Arbejdsskadesikringsloven.

Man kan som elev blandt andet være omfattet, såfremt man opfylder nyttekriteriet (dvs. udfører en aktivitet, som medfører en økonomisk fordel for skolen).

Det er vigtigt at få vurderet din sag, hvis du er kommet til skade under et uddannelsesforløb. Hvis man er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven er man berettiget til erstatning og godtgørelse efter denne lov.

Det omfatter følgende erstatnings- og godtgørelsesposter:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatnings for tab af erhvervsevne
 • Dækning af behandlingsudgifter
 • Eventuel forsøgertabserstatning

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross