Har du symptomer på en erhvervssygdom?

1. april 2019
3 minutters læsetid

En erhvervssygdom er, modsat en arbejdsulykke, typisk opstået over en længere periode. Typisk fra 6 dage og op til mange års arbejdsbelastning. Har du symptomer på en erhvervssygdom, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse i erhvervssygdomssager ligesom det er i arbejdsulykkesager, hvor man har anmeldt en formodet erhvervsbetinget sygdom.

”Man” er typisk egen læge eller en arbejdsmedicinsk klinik, men kan også være dig selv som borger eller din repræsentant, eksempelvis en advokat.

Det er generelt sværere, at få anerkendt en erhvervssygdom som arbejdsskade, hovedsageligt fordi der stilles større krav.

Anmeldelse og anerkendelse af erhvervssygdom

En erhvervssygdom kan anerkendes enten som en såkaldt liste-sygdom, hvor sygdommen står på Erhvervssygdomsfortegnelsen, eller konkret efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

I 2012 blev der eksempelvis anmeldt 20.428 formodede erhvervssygdomme i hele landet. Af dem blev 13.104 afvist, 1.588 anerkendt uden erstatning, 2.351 anerkendt med mén og uden erhvervsevnetab, 447 anerkendt med mén og erhvervsevnetab og 1.107 andre afgørelser.

De mest typiske erhvervssygdomme, der blev anmeldt i f.eks. 2014 var psykisk sygdomme, hudsygdomme, høresygdomme, skuldersygdomme, albuesygdomme, rygsygdomme, hånd- underarmssygdomme, kræftsygdomme, lunge- og luftvejssygdomme m.fl.

De fleste anerkendte erhvervssygdomssager i 2014 var hudsygdomme, høresygdomme, lunge- og luftvejssygdomme og kræftsygdomme i den rækkefølge. Til gengæld blev meget få psykisk sygdomme anerkendt.

Nye sygdomme på listen

Når en (sjælden) sygdom ikke er optaget som liste-sygdom, men med overvejende sandsynlighed er erhvervsbetinget, kan sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget, der bl.a. består af repræsentanter fra fagforbund, arbejdsgivere, jurister og læger.

Erhvervssygdomme, der har været drøftet og anerkendt i Erhvervssygdomsudvalget har i nyere tid bl.a. været parkinsonisme, demenssyndrom, sygdomme efter udsættelse for miljøgifte, hjertesygdomme, psykisk sygdom, kræftsygdomme, øjensygdomme m.fl.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender en erhvervssygdom, skal de også tage stilling til spørgsmålene om varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne, og mere sjældent og kun ved konkret anmodning: udgifter til behandling, medicin og/eller hjælpemidler.

Sagens forløb

En erhvervssygdomssag består først og fremmest af en anmeldelse typisk fra en arbejdsmedicinsk klinik, hvorefter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter yderligere oplysninger, f.eks. spørgeskema fra borgeren om hvilken arbejdsbelastning man har haft, der kan være årsag til erhvervssygdommen, eller yderligere lægelige oplysninger fra sin egen læge og/eller specialister.

Inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender en erhvervssygdom har der typisk været en lægekonsulent inde over, og arbejdsgiveren skal som udgangspunkt have bekræftet arbejdsbelastningen. Hvis arbejdsgiveren ikke kan/vil bekræfte arbejdsbeskrivelsen kan der indkaldes vidner.

En afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en erhvervssygdom kan, ligesom afgørelser om arbejdsulykker, ankes til Ankestyrelsen, genoptages eller tages op til revision.

Hvis du har symptomer på erhvervssygdom

Hvis du har symptomer på en sygdom, der kan være erhvervsbetinget, råder vi dig til, at du bestiller tid hos din egen læge og får anmeldt sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Lægen er forpligtet til at anmelde, hvis der blot er mistanke til, at sygdommen kan være erhvervsrelateret.

Husk at der er 1 års anmeldefrist til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra det tidspunkt, du blev klar over, at din sygdom formentlig var erhvervsrelateret, f.eks. hvis din læge eller anden sundhedsperson fortalte dig det.

Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til STORM Advokatfirmas personskadeafdeling, hvis du søger råd eller vejledning om håndteringen af en erhvervssygdom med henblik på anerkendelse og erstatning.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05 og lad os hjælpe dig.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross