Vi kæmper for dig – også mod Ankestyrelsen

13. september 2017
2 minutters læsetid
Arbejdsskade og erstatning - vi kæmper for dig

En over seks år gammel sag, viser hvor vigtigt det er at have en vedholdende advokat på din side, når du kæmper for din erstatning. I 2011 kom vores klient til skade på sit arbejde. Han var i gang med at flytte en stak fliser med en vægt på ca. 10 kg og mærkede pludselig et ”knæk” i sin lænd. Han fik herefter meget store smerter.

Det viste sig, at han havde fået en diskusprolaps i lænden. Prolapsen blev fjernet ved en akut operation, som desværre ikke afhjalp hans store smerter. Han blev derfor tilkendt førtidspension ca. 2½ år efter skaden. Indtil da havde han været sygemeldt.

Arbejdsskade gav ikke varigt mén

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring var enig i, at der var tale om en arbejdsskade. De mente dog ikke, at det gav ret til varigt mén eller erhvervsevnetab, da generne ikke skyldtes arbejdsskaden. I stedet henviste de til tidligere problemer med smerter i ryggen. Ankestyrelsen var enige heri.

Hos STORM Advokatfirma ser vi desværre tit, at Ankestyrelsen afviser med henvisning til, at der er tidligere helbredsmæssige problemer. Det tager vi ikke for gode varer pr. automatik. Slet ikke, når vores klient, som i denne sag, kunne passe sit arbejde op til arbejdsulykken. I sagens lægelige udtalelser i øvrigt var der bred enighed om, at prolapsen skyldtes arbejdsskaden. Sammen med vores klient valgte vi derfor at indbringe sagen for retten.

Efter en forelæggelse for Retslægerådet, som er en slags medicinsk ”syn og skøn”, var der nu sået tvivl om, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse var korrekt.

Ankestyrelsen løftede ikke bevisbyrden

Det mente Retten i Aarhus ikke var tilfældet. Retten vurderede, at Ankestyrelsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at følgerne efter arbejdsskaden med overvejende sandsynlighed skyldtes andre forhold end arbejdsskaden.

Sagen viser, at man med en veltilrettelagt bevisførelse og præsentation af sagen i retten kan få omgjort Ankestyrelsens afgørelser. Desværre skal der ofte en lang og opslidende retssag til. Den kamp tager vi hellere end gerne. Dommen her siger jo netop, at Ankestyrelsen ikke altid foretager en korrekt bevisvurdering.

På nuværende tidspunkt afventer klienten erstatningsudmålingen.

Skal vi føre din sag?

Det er en god idé at tage kontakt til en professionel rådgiver, som kan vejlede og ikke mindst hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med behandling af bl.a. arbejdsskadesager, og vi hjælper både med at søge fri proces og føre retssagen.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 72 30 12 05 for at få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  shapol n. enggaard
  Shapol N. Enggaard
  Advokat, Partner
  cross