Blev hjerneskadet: Fik hjælp til at få anerkendt patientskade

1. juli 2021
2 minutters læsetid
anerkendt patienterstatning

Operationen gik godt. Men efterfølgende blev en af vores klienter hjerneskadet på grund af iltmangel. Hun har nu fået hjælp til at få anerkendt patientskade.

Behandlingen i sundhedsvæsenet er desværre ikke altid optimal. Mange kæmper derfor med Patienterstatningen for at få anerkendt deres patientskade.

Fejl i behandlingen

Det var tilfældet for en af vores klienter, der i december 2019 fik en patientskade i forbindelse med en rygoperation.

Operationen i sig selv gik fint, men da klienten efterfølgende skulle have smertestillende medicin blev hun ukontaktbar. Hendes ægtefælle gjorde flere gange opmærksom på problemet, men der gik adskillige timer, inden hun blev undersøgt.

Ved undersøgelsen blev det konstateret, at hendes iltmætning kun var 57 %. På trods heraf forløb der yderligere 4 timer, inden der blev givet ilt. Først herefter kom klienten til sig selv igen.

Desværre havde hun på daværende tidspunkt fået en hjerneskade på grund af den langvarige mang-lende ilt.

Forløbet ved Patienterstatningen

Vores klient var i tvivl om hun var berettiget til erstatning. Derfor kontaktede hun os og fik en vurdering af sagen. Vi hjalp hende efterfølgende med at få skaden anmeldt korrekt og gøre opmærksom på de fejl, der havde været i forbindelse med behandlingen.

Anerkendt patienterstatning

Anmeldelsen blev indgivet i foråret 2020, og først i januar 2021 meddelte Patienterstatningen, at man var enig i, at der var tale om en patientskade.

Klienten blev efterfølgende tilkendt en erstatning på næsten 130.000 kroner.

Erstatningen afspejler på ingen måde den store betydning, som skaden har haft for vores klient. Men det er et plaster på såret, som kan hjælpe hende med at komme videre.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross