Arbejdsskade: Kan du få erstatning eller godtgørelse flere steder fra?

7. december 2018
2 minutters læsetid

Ved en arbejdsskade kan man have ret til udbetaling af erstatning eller godtgørelse fra flere parter. Er du kommet til skade på arbejdet, kan vi hjælpe dig med at sikre, at du får den rette erstatning eller godtgørelse.

Hvis du kommer til skade på dit arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsskaden, så du får godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og dækket dine udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler.

Der er imidlertid en række poster, man som skadelidt ikke får dækket i en arbejdsskadesag, blandt andet godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Dertil kommer et eventuelt yderligere krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsgiveren har en forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Din arbejdsgiver kan derfor pålægges et ansvar for indtrådte arbejdsskader, hvis ikke det har været muligt at udføre arbejdet uden fare for, at skader kan indtræde eller hvis en kollega er skyld i ulykken. Kan arbejdsgiveren pålægges et ansvar for den indtrådte arbejdsskade, vil arbejdsgiver være erstatningsansvarlig i forbindelse med skaden, og man kan få dækning for de poster, der ikke er omfattet af arbejdsskadesystemet.

Kan du få erstatning eller godtgørelse flere steder fra?

Udover ovenstående er det også vigtigt at være opmærksom på, om der er grundlag for at anmelde en patientskade som følge af behandlingsforløbet efter arbejdsskaden. I tilfælde af at du har pådraget dig en patientskade i det efterfølgende behandlingsforløb kan der også være mulighed for at få dækning for de poster, der ikke er omfattet af arbejdsskadesystemet.

De yderligere erstatning- og godtgørelsesposter man eventuelt kan kræve fra arbejdsgiver eller patienterstatningssystemet er:

Godtgørelse for svie og smerte
Tabt arbejdsfortjeneste
• Advokatomkostninger
• Yderligere krav på erstatning for tab af erhvervsevne

Ved siden af de ovennævnte erstatnings/godtgørelsesmuligheder skal du være opmærksom på, om du kan have andre relevante forsikringsdækninger, hvortil skaden skal anmeldes. Det kan eksempelvis være en heltidsulykkesforsikring eller en forsikring ved tab af erhvervsevne.

Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med en arbejdsskade får vurderet, om din arbejdsgiver og eller involverede læger/behandlere kan holdes ansvarlig for din skade, eller om du selv kan have tegnet relevante forsikringer, hvortil skaden skal anmeldes.

Skal vi hjælpe dig? Kontakt os på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross