Genoptaget arbejdsskadesag

16. juni 2022
2 minutters læsetid

Det er vigtigt at finde ud af, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af dit varige mén er korrekt. Det kan blive til mange penge, selvom der bare er tale om yderligere 5 procent, og det kan samtidig have betydning for en efterfølgende vurdering af dit erhvervsevnetab.

Ydereligere 5 procent varigt mén

I marts 2018 var en af vores klienter ude for en arbejdsulykke, hvor hun vred om på sin fod og fik et ankelbrud.

Skaden blev anmeldt som en arbejdsskade, og derudover havde hun selv en privat ulykkesforsikring. Skadens følger skulle derfor både vurderes ved ulykkesforsikringsselskabet og ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendte ankelbruddet som en arbejdsskade, men vurderede samtidig, at det varige mén var mindre end 5 procent, og der blev derfor ikke udbetalt godtgørelse for varigt mén. Ankestyrelsen stadfæstede afgørelsen.

Ulykkesforsikringen vurderede imidlertid, at det varige mén udgjorde 5 procent, og hun fik derfor en udbetaling for varigt mén fra ulykkesforsikringsselskabet.

I samråd med klienten besluttede vi at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage sagen og vurdere det varige mén på ny ud fra den funktionsattest, som ulykkesforsikringsselskabet havde indhentet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptog sagen og hævede det varige mén til 5 procent
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besluttede på baggrund af vores anmodning om genoptagelse at se på sagen igen. Efter en ny gennemgang af sagen gav Arbejdsmarkedets Erhvervssikring os medhold i, at det varige mén skulle fastsættes til samlet 5 procent, og klienten fik derfor en yderligere udbetaling.

Derudover verserer sagen nu fortsat i relation til spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne. Når det varige mén nu er vurderet til 5 procent, så kan det også få betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabet, som også tidligere blev afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Denne del af sagen venter vi derfor nu også svar på.

“Den her sag viser, at selv en tidligere afsluttet sag godt kan berettige til udbetaling af erstatning alligevel. Det er derfor vigtigt at finde ud af, om både ulykkesforsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer dit varige mén korrekt”, siger advokatfuldmægtig Louise Holm Sørensen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross