Fik udbetalt yderligere 83.500 kr. i godtgørelse for varigt mén

29. juni 2022
1 minuts læsetid
yderligere 83.500 kr udbetalt

I 2019 var en af vores klienter ude for en faldulykke, hvor hun skadede begge håndled. Hun havde to ulykkesforsikringer i samme forsikringsselskab. Til trods for, at vores klient på grund af ulykken fik konstateret karpaltunnelsyndrom i begge håndled, vurderede forsikringsselskabet, at det samlede varige mén svarende til begge håndled alene udgjorde 8 procent.

I sommeren 2020 henvendte hun sig til os for at få en vurdering af, om forsikringsselskabets ménvurdering var korrekt.

Klagede over afgørelse

Vi var ikke enig i den vurdering, som forsikringsselskabet havde foretaget, og i samråd med klienten besluttede vi derfor at klage.

Selskabet forelagde herefter sagen for sin lægekonsulent på ny og vurderede nu, at sagen burde forelægges for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til sekundær vurdering af det varige mén.

Vi udarbejdede et brev til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med en redegørelse for vores opfattelse af sagen. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderede herefter, at det varige mén i stedet burde fastsættes til 12 procent i stedet for de 8 procent, som forsikringsselskabet tidligere havde vurderet.

Yderligere 83.500 kr. i godtgørelse

Sagen endte med at forsikringsselskabet derfor skulle betale yderligere 83.500 kroner.

Sagen er et rigtig godt eksempel på, at det kan være en god idé at få en vurdering af, om forsikringsselskabernes vurdering er korrekt for ikke at gå glip af den erstatning, som man er berettiget til.

Samtidigt viser sagen også, at det nogle gange godt kan betale sig at klage.

Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en specialist, når du får en vurdering af dit varige mén.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross