Afslag på varigt mén

Mange oplever at få et afslag på godtgørelse for varigt mén fra sin ulykkesforsikring. Det kan eksempelvis være, fordi forsikringsselskabet mener, at din skade ikke er omfattet af dækningen, at dine gener ikke er tilstrækkeligt alvorlige til at berettige til udbetaling, eller at selve ulykken ikke udgør en ulykke i forsikringsbetingelsernes forstand. 

Der kan derfor være mange forskellige begrundelser for et afslag på varigt mén fra forsikringsselskabet. Uanset hvad begrundelsen er, har du mulighed for at klage over forsikringsselskabets afgørelse og bede dem revurdere deres afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen.

 

Anmeldelse til forsikringsselskab

Vi ser ofte, at ulykker ikke er beskrevet tydeligt nok i forbindelse med den tilskadekomnes anmeldelse til ulykkesforsikringsselskabet, og at forsikringsselskabet derefter træffer afgørelse om, at ulykken ikke er dækningsberettiget. 

Det klassiske eksempel er, hvor den tilskadekomne har pådraget sig en knæskade med varigt mén til følge, og det over for forsikringsselskabet bare er beskrevet, at den tilskadekomne var ude at gå en tur. Hvis den tilskadekomne under gåturen derimod har fået et vrid i knæet, og dette ikke er beskrevet over for forsikringsselskabet, risikerer man, at forsikringsselskabet afviser skaden, da en almindelig gåtur i sig selv ikke er egnet til at medføre en knæskade, og da der derfor heller ikke kan siges at være sket en pludselig hændelse, som har resulteret i en personskade.

Beskriv skaden korrekt og i mange detaljer

Det er derfor altafgørende, at ulykken beskrives korrekt over for forsikringsselskabet i forbindelse med anmeldelsen, da forsikringsselskabet bruger din forklaring til at afgøre, om selve ulykkestilfældet er omfattet af din forsikringsdækning. Utilstrækkelige forklaringer vedrørende ulykken kan desværre godt ende med at skade din sag, ligesom efterfølgende ændrede forklaringer også kan skade sagen. Det er derfor vigtigt, at skaden er beskrevet korrekt fra start.

Derudover er vigtigt, at du ikke umiddelbart blot stiller dig tilfreds med den méngrad, som fastsættes af forsikringsselskabet. Den kan nemlig ofte være for lav, hvilket er en god grund til at tage kontakt til en advokat, som kender til reglerne om erstatning i forsikringssager, og som kan hjælpe dig med at foretage en vurdering af dit varige mén.

Få det fulde overblik over erstatning

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross