CRPS erstatning 

Har du været ude for et trafikuheld, en arbejdsulykke eller en fritidsulykke, som har medført diagnosen CRPS også kaldet refleksdystrofi, sidder du sikkert med en masse spørgsmål omkring CRPS erstatning. Her på siden giver vi dig svar på: 

 • Hvad er CRPS (refleksdystrofi)
 • Refleksdystrofi og erstatning

Hos STORM Advokatfirma, har vores advokater med speciale i personskadeerstatning håndteret mange sager for klienter, der har fået konstateret sygdommen CRPS (refleksdystrofi). Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning for CRPS efter din personskade.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - Vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Hvad er CRPS (refleksdystrofi)

CRPS, også kaldet refleksdystrofi eller komplekst regionalt smertesyndrom, er en alvorlig smertetilstand, der kan opstå efter selv relativt ukomplicerede skader, eksempelvis på arme eller ben.

Ved CRPS reagerer kroppen væsentligt stærkere, og den tilskadekomne oplever derfor flere smerter, end forventet, i forhold til omfanget af den skade, der har udløst tilstanden. Eksempelvis kan et ukompliceret ben- eller håndledsbrud udløse invaliderende kroniske smerter.

De stærke smerter vil bestå efter, at selve skaden er helet, og der kan også være symptomer i form af hævelse, ændringer i huden og kramper.
Der findes en række behandlingsmuligheder, men tilstanden er ofte kronisk, og et behandlingsforløb vil derfor, udover lindring, også have til formål, at den tilskadekomne skal lære at leve med smerterne.

Det er desværre ikke ualmindeligt, at CRPS medfører, at den tilskadekomne har stærke, invaliderende smerter, der gør det vanskeligt at passe arbejde og i øvrigt opretholde en normal dagligdag som før skaden.

Læs om en af vores klienter, der efter at have kæmpet forgæves selv fik vores hjælp og 500.000 i erstatning for CRPS 

 


Refleksdystrofi og erstatning

Hvis du har været udsat for en skade, der har udløst CRPS, er første skridt mod at opnå erstatning, at du umiddelbart efter skadens indtræden, og kontinuerligt i tiden efter skaden, opsøger læge eller anden behandling.

Ofte vil der indledningsvist konstateres en ukompliceret skade, og behandlingen vil blive tilrettelagt herefter. Hvis smerterne forværres mere end forventet, er det vigtigt, at der sker grundig og hurtig udredning i sundhedsvæsenet. Kun på den måde kan diagnosen stilles og omfanget af smerterne og de øvrige gener konstateres.

Erstatningsposter ved CRPS

Hvis skaden, der har udløst CRPS, skyldes et ulykkestilfælde, der dækkes af din ulykkesforsikring, er du berettiget til dækning af behandlingsudgifter og godtgørelse for varigt mén. Ved alvorlige og invaliderende tilfælde af CRPS kan méngraden være høj.

Hvis skaden, der har udløst CRPS, er en arbejdsskade, kan du – udover godtgørelse for varigt mén – også være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis tilstanden bevirker, at du ikke kan arbejde i samme omfang som før skaden.

Du kan også, udover méngodtgørelsen, være berettiget til godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis der findes en ansvarlig skadevolder. Det er eksempelvis tilfældet ved trafikulykker, hvor modpartens ansvarsforsikring skal dække disse erstatningsposter og efter voldsforbrydelser, hvor Erstatningsnævnet kan tilkende erstatning til offeret. 

Endelig bør du undersøge dækningen på dine egne forsikringer i øvrigt. Ved nedsat erhvervsevne kan der være mulighed for udbetaling fra en forsikring ved tab af erhvervsevne, der ofte er tegnet gennem pensionsselskabet.

Klienthistorie: Kæmpede forgæves selv: Fik næsten halv million kroner i erstatning

Vores klient henvendte sig til os efter forgæves kamp mod forsikringsselskaber. Hun endte med at få knap 500.000,00 kroner i erstatning, hvoraf halvdelen blev betalt af hendes egen ulykkesforsikring.

I slutningen af sommeren 2018 kom en af vores klienter til skade i forbindelse med et slagsmål. Hun var ikke selv involveret i slagsmålet, men kom til skade, da en af parterne landede på hendes ben.

Der var tale om en så alvorlig skade, at vores klient efterfølgende udviklede et kronisk smertesyndrom i form af CRPS. Hun havde selv forsøgt at anmelde skaden til de involverede personers ansvarsforsikring. Der skete dog ikke rigtigt noget. Hun kontaktede derfor STORM Advokatfirma for at få hjælp til sagen.

I en sag som denne er det altid vigtigt at få et hurtigt overblik over, hvor skaden skal anmeldes, og hvilke krav klienten har. Vi kontaktede derfor hurtigt de involverede selskaber og sørgede for, at skaden blev korrekt anmeldt de forskellige steder.

 

Ansvarsforsikring anerkender

Herefter tog sagen fart og nogle måneder senere anerkendte den ene af de involverede parters ansvarsforsikring, at vores klient havde krav på erstatning for svie og smerte.

Der blev efterfølgende indhentet en speciallægeerklæring og i starten af 2020 vurderede ansvarsforsikringsselskabet det varige mén til 20 %. Vores klients egen ulykkesforsikring fulgte herefter trop, og udbetalte også godtgørelse for varigt mén på 20 %.

Selvom det tog sin tid at få ansvarsforsikringsselskabet til at anerkende erstatningsansvaret, så lykkedes det efter flere måneders skriveri frem og tilbage. Det kan være svært at komme dertil, hvis ikke man har nogen til at hjælpe sig.

 

Næsten 500.000 i erstatning

I den konkrete sag endte klienten med at få næsten 500.000 kroner i erstatning, hvoraf halvdelen blev betalt af hendes egen ulykkesforsikring.

Det er vigtigt at undersøge, om du har krav på erstatning fra andre end din egen ulykkesforsikring. I denne sag ville vores klient have været gået glip af halvdelen af sin erstatning, hvis ikke hun havde gjort mere ved den del af sagen.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross