Overrevet korsbånd erstatning

Har du været ude for en arbejdsulykke eller en fritidsulykke, som har medført et overrevet korsbånd, sidder du sikkert med en masse spørgsmål omkring  overrevet korsbånd erstatning. Her på siden giver vi dig svar på:

 • Hvordan opstår en korsbåndsskade?
 • Erstatning for overrevet korsbånd

Hos STORM Advokatfirma, har vores advokater med speciale i personskadeerstatning. Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning ved overrevet korsbånd.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - Vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Hvordan opstår en korsbåndsskade?

En korsbåndsskade i form af hel- eller delvis overrivning af korsbåndet sker typisk ved en voldsom belastning fx i forbindelse med sport eller ved forvridning af knæet.

Knæet vil typisk hæve op med det samme, og du vil få smerter i knæet. Efter nogen tid vil den skadelidte opleve en løshed i knæet eller knæsvigt.

 

Kan man få erstatning for et overrevet korsbånd?

Hvis en korsbåndsskade opstår i forbindelse med en pludselig hændelse, er der tale om en ulykke. Afhængig af, hvordan og hvornår skaden sker, kan skadens følger være dækket af en eller flere forsikringer.

Méngrad i forbindelse med korsbåndsskader

I de tilfælde, hvor du overriver korsbåndet i din fritid, kan du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker varige mén som følge af skaden, og du kan derfor være berettiget til en erstatning for det overrevne korsbånd. Méngraden fastsættes i procent og udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. De fleste ulykkesforsikringer dækker ved 5 procent mén. Hvornår din ulykkesforsikring dækker erstatning for et overrevet korsbånd, kan du se i dine forsikringsbetingelser.

Ud over godtgørelsen for varigt mén dækker mange fritidsulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlingsudgifter. Det kan være fx være udgifter til fysioterapi og kiropraktor. En ulykkesforsikring dækker ikke udgifter til medicin.

Hvis du har tilvalgt en straksudbetaling i din ulykkesforsikring, da kan du søge om udbetaling af erstatning for et overrevet korsbånd med det samme.

Erstatning for arbejdsskade 

Hvis skaden derimod opstår på arbejde, kan sagen både anmeldes som en arbejdsskade og til din egen heltidsulykkesforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din egen ulykkesforsikring skal herefter forholde sig til udbetaling af erstatning for overrevet korsbånd.

Du kan læse om dækninger fra din egen ulykkesforsikring ovenfor.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som skal behandle sagen, skal tage stilling til, hvilke erstatnings-poster, du er berettiget til.

 

Varigt mén

I forbindelse med sagens behandling, tager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stilling til, om du har ret til godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen er skattefri og afhænger af, hvad din méngrad fastsættes til. Der er dækning for varigt mén, hvis din méngrad udgør 5 procent eller mere.

Du kan få udbetalt godtgørelse for varigt mén fra både din egen heltidsulykkesforsikring og fra arbejdsskadesagen.

 

Erstatning for tab af erhvervsevne

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager også stilling til, om du på grund af et overrevet korsbånd har fået forringet mulighederne for at tjene penge ved arbejde.

I nogle tilfælde beregnes erstatningen ud fra, hvor meget du er gået ned i løn som følge af arbejdsskaden. I andre tilfælde beregnes erhvervsevnetabet ikke, men fastsættes efter et skøn. Du kan være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis dit erhvervsevnetab udgør 15 procent eller mere.

 

Behandlingsudgifter

Der kan ydes dækning af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., som har helbredende effekt på skadens følger.

Du skal i første omgang bede arbejdsskadeforsikringsselskabet om at tage stilling til dækning af udgifter. Hvis forsikringsselskabet afviser dækningen, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse herom.

Hvis din skade også er dækket af en ulykkesforsikring, skal du alligevel søge udgifterne dækket ved arbejdsskadeforsikringsselskabet først.

Få det fulde overblik over erstatning

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross