Brækket ryg erstatning

Brækket ryg erstatning

Få en gratis vurdering af din sag

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Erstatning for brækket ryg

Hvis du har brækket ryggen ved en ulykke – enten i fritiden, på arbejdet eller ved en trafikulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Hvilke erstatningsposter du er berettiget til, afhænger af, hvordan du er kommet til skade, hvor alvorlige de helbredsmæssige følger er, og hvilket tab du har lidt.

Arbejdsskadeerstatning efter rygskade

Hvis du har brækket ryggen ved en arbejdsskade, kan du være berettiget til at få dækket følgende erstatningsposter:

Om du er berettiget til alle tre erstatningsposter afhænger af, om du har afholdt udgifter til behandling, om du får varige følger efter ulykken og om du har mistet evnen til at arbejde helt eller delvist.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse om erstatning og godtgørelse i en arbejdsskadesag.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Brækket ryg i fritiden

Er du kommet til skade i fritiden og har brækket ryggen, skal du anmelde skaden til din ulykkesforsikring.

I de tilfælde, hvor du får varige mén efter ulykken, vil din ulykkesforsikring udbetale et beløb, som beregnes ud fra din forsikringssum og din méngrad.

Erstatning efter trafikulykke – brækket ryg

Hvis du har brækket ryggen ved en trafikulykke er det muligt at få dækket flere erstatningsposter end ved arbejdsskader og fritidsulykker.

Ved en trafikulykke kan du være berettiget til:

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross