Erstatning for knæskade

Erstatning for knæskade

Dit krav på erstatning for knæskade ved ulykke i fritiden

Hvis din knæskade opstår som følge af en ulykke i din fritid, kan du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring.

En ulykkesforsikring dækker varige mén som følge af skaden, og for de fleste forsikringers vedkommende vil der være dækning, hvis dit varige mén er på fem procent eller mere. Som tommelfingerregel kræver det daglige symptomer og en objektiv konstaterbar følge, førend ménet udgør fem procent.

Når en ulykkesforsikring vurderer méngraden, tages der udgangspunkt i den lægelige beskrivelse og undersøgelse af følgerne efter ulykken, som sammenholdes med méntabellen. Udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. Det vil sige, at du får udbetalt den procentdel af din forsikringssum, som méngraden fastsættes til.

En ulykkesforsikring dækker typisk også udgifter til eventuelle behandlinger.

Procedure for erstatning, når du får en knæskade på arbejde

Opstår din knæskade derimod på dit arbejde, skal skaden anmeldes til din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og oversendes til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I en arbejdsskadesag er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fastsætter det varige mén, på samme måde som en ulykkesforsikring gør ved en fritidsulykke. Hvis du har en heltidsulykkesforsikring, skal en knæskade, der er sket på arbejdet, også anmeldes hertil.

Sådan anmelder du en knæskade opstået i forbindelse med en trafikulykke

I de tilfælde, hvor du pådrager dig en knæskade ved en trafikulykke, skal skaden anmeldes til modpartens ansvarsforsikring og din egen ulykkesforsikring.

Det er i nogle tilfælde muligt at få en méngodtgørelse fra flere forsikringsselskaber for den samme skade, og det er derfor vigtigt at få anmeldt skaden korrekt.

Hvis din knæskade er en arbejdsskade eller er sket ved en trafikulykke, kan du også være berettiget til dækning af andre erstatningsposter.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross