Brækket skulder erstatning

Brækket skulder erstatning

Få en gratis vurdering af din sag

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Erstatning for brækket skulder

Et brud i skulderen opstår ved en ulykke for eksempel på arbejdet, ved en trafikulykke eller i fritiden.

I alle tre tilfælde kan du være berettiget til at få erstatning for en méngrad for din skade på skulderen.

Sygemelding efter brækket skulder

Hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde som følge af skulderskaden, kan du være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis din skulder er ødelagt som følge af et trafikuheld.

Hvis din skade er en følge af en arbejdsskade, og du som følge heraf ikke kan varetage dit arbejde og må gå ned i løn, kan du også være berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne.

Er du derimod kommet til skade i din fritid, er du ikke berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Du bør dog undersøge, om du kan have tegnet en forsikring ved tab af erhvervsevne, som kan komme til udbetaling ved længerevarende sygdom. En sådan forsikring er også aktuel, hvis du er kommet til skade med din skulder på arbejdet eller ved en trafikulykke.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Méngrad brækket skulder

Hvis du har fået en skulderskade på dit arbejde, i fritiden eller ved en trafikulykke, kan du være berettiget til at få udbetalt en méngodtgørelse.

Størrelsen på godtgørelsen afhænger af, hvilken forsikringstype, der er tale om og i nogle tilfælde også din alder.

Når du har brækket din skulder på arbejdet, skal du også huske at anmelde skaden til din heltidsulykkesforsikring, hvis du havde tegnet sådan en på skadestidspunktet, da du kan få udbetalt méngodtgørelse fra flere forsikringsselskaber for den samme skade.

I alle de ovennævnte tilfælde kan du også være berettiget til at få dækket visse udgifter til behandlinger.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross