Rotator Cuff Syndrom erstatning

Rotator Cuff Syndrom erstatning

Få en gratis vurdering af din sag

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Erstatning for skade på rotatorcuffen

En rotator cuff skade indtræder enten ved et højenergitraume eller ved en overbelastning.

Hvis du pådrager dig en skade på rotatorcuffen, kan du anmelde ulykken til din ulykkesforsikring, en arbejdsskadeforsikring og/eller en ansvarsforsikring.

Hvilke forsikringsselskaber du skal anmelde din skade til, afhænger af, hvordan skaden er sket.

Har du pådraget dig en rotatorcufflæsion på dit arbejde

Et rotator cuff syndrom kan enten opstå efter en arbejdsulykke eller ved en langvarig arbejdsmæssig belastning – en såkaldt erhvervssygdom.

Begge dele skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Førend der kan ske anerkendelse af en erhvervssygdom i form af et rotator cuff syndrom stilles der betingelser om, hvilken type arbejde, du skal have udført. Dette er beskrevet i Erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5.1 og kræver at du har haft et arbejde, som indebærer gentagne, kraftfulde skulderbevægelser eller statisk løft af overarmen til 60 grader eller mere.

Hvis du er i tvivl om du kan være berettiget til erstatning for rotator cuff syndrom efter langvarigt fysisk belastende arbejde, kan du kontakte din læge.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Rotator cuff skade efter trafikulykke

Har du overrevet en sene i rotator cuffen ved en trafikulykke, så skal skaden anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Det er ansvarsforsikringsselskabet der skal tage stilling til dækning af de forskellige erstatningsposter, du kan være berettiget til efter en trafikulykke.

Fritidsulykke – erstatning efter skade på rotator cuff

En fritidsulykkesforsikring dækker udgifter til behandling og méngodtgørelse, hvis du efter endt behandling stadig har helbredsmæssige gener efter ulykken.

Méngraden fastsættes ud fra beskrivelsen i lægelige oplysninger omkring dine subjektive gener og de objektive fund, som en læge kan konstatere ved undersøgelse af dig.

De subjektive gener og de objektive fund sammenholdes med méntabellen, og din méngrad fastsættes som en procent.

Når procenten er fastsat, vil du få udbetalt en tilsvarende procent af din forsikringssum. Beløbets størrelse afhænger derfor af, hvilken forsikringssum der er gældende på din forsikringspolice.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross