Erstatning for brækket håndled

Erstatning for brækket håndled

Det skal du gøre, hvis du brækker håndleddet i din fritid

Har du brækket dit håndled som følge af en ulykke i din fritid, skal du sørge for at anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring

Med et brækket håndled gælder det, at der kan udbetales erstatning for varige mén, hvis din méngrad er fem procent eller mere. Méngraden for et brækket håndled skal fastsættes ud fra en lægelig beskrivelse af dine helbredsmæssige problemer, blandt andet graden af smerter og omfanget af nedsat bevægelighed i håndleddet. Når en ulykkesforsikring vurderer méngraden, tages der udgangspunkt i den lægelige beskrivelse og undersøgelse af følgerne efter ulykken, som sammenholdes med méntabellen. Udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. Det vil sige, at du får udbetalt den procentdel af din forsikringssum, som méngraden fastsættes til. 

En ulykkesforsikring dækker typisk også udgifter til eventuelle behandlinger.

Procedure ved brækket håndled i arbejdsregi

Hvis du derimod brækker håndleddet på dit arbejde, skal skaden anmeldes til din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og oversendes til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I en arbejdsskadesag er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fastsætter det varige mén på samme måde, som en ulykkesforsikring gør ved en fritidsulykke.

Hvis du har en heltidsulykkesforsikring, skal en sag om et brækket håndled, der er sket på arbejdet, også anmeldes hertil.

Når du har brækket håndleddet i en trafikulykke

I de tilfælde, hvor du brækker håndleddet ved en trafikulykke, skal skaden anmeldes til modpartens ansvarsforsikring og din egen ulykkesforsikring.

Samme skade kan udløse godtgørelse fra flere forsikringsselskaber

Det er i nogle tilfælde muligt at få en méngodtgørelse fra flere forsikringsselskaber for den samme skade, og det er derfor vigtigt at få anmeldt skaden korrekt. Hvis du eksempelvis har flere ulykkesforsikringer, kan du muligvis få erstatning fra flere forskellige steder, da du har ret til at indgive erstatningskrav for dit knoglebrud hos flere instanser.

Hvis du har brækket dit håndled ved en arbejdsskade eller i en trafikulykke, kan du også være berettiget til dækning af andre erstatningsposter.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross