Køb og salg af jagtejendom

Køb og salg af jagtejendom

Hvad kræver det at erhverve en jagtejendom?

Her skal man se, hvilken ejendomstype, der er tale om. Er ejendommen omfattet af landbrugslovens regler er der bopælspligt, mens der, såfremt der ikke er tale om en ejendom omfattet af landbrugsloven, ikke vil være landbrugspligt.

Mange spørger også: ”Kan jeg erhverve min jagt-, lyst- eller skovejendom i selskabsregi?”, og her er det korte svar: ”Ja” Der kan, som tilfældet er ved landbrug, medfølge erhvervelsesbestemmelser, herunder bopælspligt, og for så vidt angår det tilfælde, at man erhverver en jagtejendom i selskabsform, da kan der for den personlige anvendelse af jagten opstå en skatteproblematik, der særskilt skal håndteres, men rent erhvervelsesmæssigt er der ikke noget til hinder for, at der er tale om en selskabserhvervelse, hvilket vi relativt ofte ser.

Jagt-, skov- og lystejendomme udmærker sig typisk ved, at være relativt sikre og stabile investeringer, men med et lavt løbende afkast.

Hvad må man i sin jagtejendom, skovejendom og lystejendom?

Vi oplever mange, der ikke ønsker at bebo disse ejendomstyper fast, men meget gerne vil have et fritidshus, en jagtejendom eller en jagthytte. Her kan der ikke gives noget konkret generelt svar på, hvad der er muligt, da dette igen afhænger af, hvilken ejendomstype der er tale om. Generelt kan man sige, at mulighederne for bygninger på landbrugsejendomme er relativt lempelige, mens mulighederne for bygninger i en fredskov er særdeles begrænsede.

Bopælspligten er tilstede på en landbrugsejendom, men ikke på en ejendom, der fx alene består af ikke-landbrugsjord med fredskovspligt.

Ud over ønske om en jagthytte, kan der være ønske om fiskehytter, shelters i naturen osv. Alt afhængigt af ejendomstypen er det forskelligt, hvilke regelsæt der er relevante, og det kan derfor være vanskeligt at navigere igennem de mange regler.

Det er netop dette forhold, vi hjælper med.

Vi rådgiver i forhold til gældende regler

Vi begynder altid med en drøftelse af, hvad ejers ønske er. Herefter kortlægger vi, hvilke af dem, der er mulige i henhold til den nuværende eks. bygningsmasse og ejendomstype, og hernæst kommer vi med forslag til, hvorledes de eksisterende regler på bedst mulig måde, kan benyttes til at opfylde ejers eller kommende ejers ønsker til brug af ejendommen.

Står du foran et køb af en jagtejendom, er det vores anbefaling, at du i så god tid som muligt forinden erhvervelsen, kontakter os for en kortlægning af dine ønsker og formål med selve erhvervelsen. I den forbindelse vil vi ofte designe et erhvervelses-setup, der tager højde for, hvorvidt ejendommen skal erhverves i privat regi eller via en selskabskonstruktion. I nogle tilfælde kan det give mening at tænke generationsskifte ind i forbindelse med erhvervelse af ejendommen, mens der i andre tilfælde er andre helt særlige forhold, der skal gøres gældende.

I forbindelse med selve erhvervelsen gennemfører vi ofte gennemgang af samtlige dokumenter og relevante forhold for ejendommen i en såkaldt due diligence. Ud over gennemgang af ejendommens faktiske forhold får vi afklaret, hvorvidt den konkrete ejendom matcher de formål, køber har med erhvervelsen. Samtidig kan vi ligeledes afklare, hvorvidt den påtænkte ejendom kan bringes til at opfylde købers ønsker, såfremt den i sin nuværende form, ikke gør det i tilstrækkeligt forhold.

Salg af jagtejendom

Ejer du allerede en jagtejendom, som du ønsker at sælge, er det vigtigt at få klarlagt hvilken type ejendom du har, og hvilke særlige bestemmelser der gør sig gældende, for netop denne type ejendom. Herefter kan vi ved en gennemgang af ejendommens forhold, rådgive dig i forhold til eventuelle risici i forbindelse med salget, og afklare hvordan du sikrer dig bedst muligt mod eventuelle fremtidige krav fra en køber.

I forbindelse med salget vil vi oftest indhente og gennemgå de relevante dokumenter for ejendommen, og sikre at alle væsentlige oplysninger fremlægges for køber i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Vi vil samtidig også gennemgå og drøfte med dig, om der er en eller flere aftaler eller kontrakter, eventuelt en jagtlejeaftale, som der skal tages højde for i forbindelse med salget, enten ved at køber skal indtræde i denne eller ved opsigelse. Det er i den forbindelse vigtigt, at det sikres, at du ikke misligholder en indgået aftale i forbindelse med dit salg af ejendommen.

Det er samtidig vores anbefaling, at du alt efter hvilken type ejendom der er tale om, ligeledes sikrer dig rådgivning i forhold til eventuelle skattemæssige konsekvenser af salget.

Hvis du måtte ønske det, bistår vores specialiserede advokater også med berigtigelse af selve handlen, herunder ved udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse.

Dine specialister i køb og salg af jagtejendomme

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross